Kolla in nya stadsdelen nära Telefonplan

Ericssons gamla kontorskomplex nära Telefonplan ska förvandlas till en ny stadsdel med 930 lägenheter, handel och hotell. Nästa vecka ska politikerna fatta beslut om detaljplanen.

  • Publicerad 11:37, 21 okt 2016

Intill E4/E20 i Västberga, omkring 400  meter från Telefonplans tunnelbanestation, ska en helt ny stadsdel växa fram.

LM Ericssons före detta industri- och kontorsbyggnader ska enligt förslaget omvandlas till  930 bostadsrättslägenheter. Det ska även finnas flexibel byggrätt för för cirka 40 lägenheter eller 100 hotellrum.

Förslaget omfattar även två förskolor med sammanlagt tio avdelningar. Husens bottenvåningar ska innehålla butikslokaler och en större lokal har ritats in för att locka dit en stor livsmedelsbutik.

Den storskaliga miljön ska göras attraktiv med växtbeklädda tak och gröna gårdar. I norra delen ska det även anläggas en offentlig park, den så kallade Radiusparken, och ett torg med namnet Responsplan.

Det finns dock stor oro från närboende för störningar under byggtiden och försämrad boendemiljö efteråt. Det finns även invändningar mot att kulturhistoriskt intressanta byggnader går till spillo. Enligt förslaget ska bland annat Ericssons gamla  laboratoriebyggnad rivas. Det bullrande läget är också en utmaning.

Nästa torsdag, den 27 oktober,  ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta beslut om projektet.