Kolkajen kan få bryggbad – trots arsenik

Miljöförvaltningen har utrett flera potentiella badplatser. Kolkajen är en av platserna som får grönt ljus – trots gifter vid kajen.

  • Publicerad 13:32, 12 nov 2018

Stockholm kan få flera nya strandbad. Miljöförvaltningen har utrett fyra platser som kan bli aktuella: Herrängens brygga i Älvsjö, Marievik vid Liljeholmskajen och Årstadal vid Årstaskogen och Kolkajen vid Norra Djurgårdsstaden.

Miljöförvaltningen har utrett platserna genom att ta vattenprover, men också genom att se hur framkomliga platserna är för badgäster och räddningsfordon.

– Man måste bedöma badplatser både utifrån miljögifter och tillgänglighet till själva platsen, säger Jerzy Slazak på miljöförvaltningen.

Vattnet vid Kolkajen innehåller dock gifter. Vattenprover har visat att badvattnet är tjänligt, men i bottensedimentet finns förhöjda halter av bland annat kvicksilver, arsenik och cyanider.

– Det är industrier som funnits där som förgiftat vattnet, men där badar man också direkt på djupt vatten, säger Jerzy Slazak.

Måste dyka på djupt vatten

Miljöförvaltningen anser att det går att anlägga en badplats där – om bryggan görs så att badande kommer ut på djupt vatten på en gång och inte kommer i kontakt med botten. Ett bad skulle kunna vara aktuellt 2023–2024, när området är färdigbyggt.

Förvaltningens utredning tas upp på miljö- och hälsonämndens nästa möte den 20 november.

Platsen inte klar

Det finns en tanke om en badplats i detaljplanen för området, men enligt Jerzy Slazak är det inte bestämt var en eventuell badplats kan ligga.

– Kolkajen har varit under diskussion länge. Det finns en tanke i detaljplanen, men det är fortfarande en stor byggarbetsplats där. Men det finns en brygga där som används av de som jobbar i området.

Fakta

Här kan det bli strandbad

Marievik: Bra vattenprover

Årstadal: Dåliga vattenprover

Långsjön: Bra vattenprover

Kolkajen: Bra vattenprover

Visa merVisa mindre