Kolingsborg står på tur att rivas

Nu närmar sig slutet för Kolingsborg. I januari jämnas det runda huset med marken för att trafiken ska kunna läggas om när nya Slussen byggs.

  • Publicerad 18:00, 6 jun 2013

Exploateringskontoret har nu ansökt om rivningslov för Kolingsborg, den runda karakteristiska byggnaden mitt på Slussen. I januari ska huset rivas som en förberedelse inför den första stora byggetappen.
Stadens plan är att börja med att stänga av Katarinavägen och genomfarten till Skeppsbron i mitten av 2014. Bron närmast Saltsjön ska då rivas och en ny huvudbro till Gamla stan byggas. Det här arbetet kommer att pågå i ungefär fyra år. Under tiden kommer bara Slussens västra bro att vara öppen för trafik.
Totalt måste fyra körfält hållas öppna, två för kollektivtrafik och två för övriga fordon, och så måste plats göras för gång- och cykelbanor för att alla resenärer ska kunna ta sig över vattnet.
– I dag är det för lite utrymme mellan Kolingsborg och Mälaren för att vi ska ha utrymme nog att lägga om trafiken. Vi måste riva byggnaden för att sen kunna bygga en provisorisk bro över hålrummet där trafiken kan komma över, säger Slussenprojektledaren Andreas Burghauser.

Inget rivningsförbud
Rivningen kräver inte att den nya detaljplanen för Slussen har vunnit laga kraft. Det finns inget i förbud mot att huset rivs i dagens detaljplan och byggnaden har inte heller klassificerats som kulturhistoriskt värdefull av Stadsmuseet.
– Vi vill göra det här i god tid innan den stora ombyggnationen av Slussen. Vi kommer att göra några smärre trafikomläggningar så att vi har plats att riva och bygga om här, så någon form av påverkan på trafiken kommer det ha, säger Andreas Burghauser.
Vid årsskiftet måste Bergs arkitektkontor och klubbverksamheten lämna Kolingsborg.
Den stora detaljplanen för Slussenområdet kommer att prövas av Mark- och miljö­överdomstolen under juni. Nästa vecka hålls sammanträden i målet.

Tidigare artiklar om Slussen hittar du HÄR.

Fakta

Ny rättegång på g
Mark- och miljööverdomstolen ska hålla sammanträde i Slussenmålet på måndag den 10 juni klockan 09 i Tekniska nämnd­huset på Fleminggatan.
På onsdag den 12 juni ska domstolen göra en syn på platsen vid Slussen.