Renoveringsobjekt. Köken som ska bytas ut i flera hyreshus i Traneberg har snart 100 år på nacken. Hyresgäster och fastighetsägare har haft delade meningar om renoveringen men verkar nu närma sig varandra. Foto: Anders Gustafsson

Köken skulle rivas ut – hyresvärden tänker om

Den planerade renoveringen av snart 100 år gamla kök i Traneberg har tagit en ny vändning. Hyresgästerna och Stockholmshem har inlett nya samtal om hur renoveringen ska gå till.

  • Publicerad 16:03, 19 sep 2022

Det gick, efter ett års kämpande.

Mitt i skrev om den planerade köksrenoveringen redan för ett drygt år sedan.

Då hade fastighetsägaren, enligt hyresgästerna, inte lyssnat på deras önskemål om att få välja i vilken omfattning köken i 30-talshusen ska renoveras.

Fastighetsägaren, Stockholmshem, tillbakavisade kritiken och sade att planen var att byta ut till nya kök och att dialogen med hyresgästerna var viktig.

Nu verkar parterna ha närmat sig varandra.

Pågående dialog

Vid ett möte mellan hyresgästerna och Stockholmshem i augusti, presenterade Stockholmshem ett förslag om att låta hyresgästerna få välja mellan olika grad av köksrenovering.

Att helt slippa en köksrenovering är dock inte aktuellt, enligt Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem. Bland annat handlar det om dagens krav på tillgänglighet.

– Att inget görs går inte, men hyresgästerna kommer att kunna välja att behålla delar av köket. Det är ett av förslagen vi lagt fram, säger hon.

Att Stockholmshem tidigare inte lyssnat på hyresgästerna, tillbakavisar Åsa Stenmark.

– Det stämmer inte, vi har alltid varit intresserade av att lyssna på hyresgästerna. När vi presenterade vår plan tog hyresgästerna den som en sanning. Vi måste börja med en plan att utgå från och samråda om. Vi har justerat planen utifrån hyresgästerna synpunkter, bland annat fler nivåer av renovering.

En hyresgäst, som vill vara anonym, har en annan bild av de tidigare mötena och ser det som Stockholmshem nu presenterat som en framgång.

– Det gick, efter ett års kämpande. Vi vågade inte tro det, fastighetsägaren har tagit fram ett förslag där det är möjligt att bevara de gamla köken om man vill, säger hyresgästen.

LÄS MER: Ilska bland boende när hyresvärden vill riva ut deras 1930-talskök

LÄS MER: Hyresvärden: Har ett stort intresse att bevara

Annan bild

Kicki Glasberg, från Hyresgästföreningens upprustningsteam, som suttit med vid mötena, har också hon en annan bild av de tidigare samtalen än Stockholmshem, men anser att Stockholmshem nu lyssnar på hyresgästerna.

– Det är bra att Stockholmshem har gjort omstart i samrådet, säger hon.

Under hösten fortsätter Stockholmshem och hyresgästerna att träffas för samtal.

– Vi hoppas vara klara med samråden under hösten, det beror på hur överens vi är, säger Åsa Stenmark.

Hur ser tidsplanen ut?

– Vi kan inte påbörja några arbeten utan att vara överens med hyresgästerna.

Krypfart. Samtalen om köksrenoveringarna i Traneberg har tagit tid. Nu verkar en öppning skymta Foto: Anders Gustafsson

Kommunägd bostadsjätte

Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska bostäder ägs alla av Stockholms stad.

Bolagen äger tillsammans cirka 1 500 fastigheter med cirka 75 000 lägenheter.

När stadens revisorer granskade bolagen 2020 var en synpunkt att bolagen inte alltid har underhållsplaner och inte alltid har styrelsebeslut om hur underhåll ska gå till. Däremot hade alla tre bolag rutiner när det gäller dialog med hyresgäster.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre