Omhändertagna. Numera har bonden inga kor kvar på sin gård. Foto: Mostphotos

Kobonde åtalad för djurplågeri

I våras fick två kor avlivas och under hösten omhändertogs resten av mannens kor av länsstyrelsen. Strax före jul åtalades bonden dessutom, misstänkt för djurplågeri.

  • Publicerad 15:38, 18 jan 2021

När länsstyrelsen i våras inspekterade en gård i södra Roslagen visade sig två kor vara i så dåligt skick och sjuka att de fick avlivas.

Nu har åklagare väckt åtal mot bonden som riskerar att dömas för djurplågeri.

Åklagaren: ”vanvård”

Enligt åtalet utsatte mannen de två korna "för lidande utan att det fanns godtagbara skäl" och har "genom vanvård utsatt korna för lidande genom att försumma vården och tillsynen av dem".

Bland annat menar åklagaren att bonden inte gav korna tillräckligt med foder och vatten och inte såg till att de fick ”adekvat veterinärvård”. När det blev nödvändigt såg han heller inte till så de avlivades, utan det skedde först i samband med länsstyrelsens inspektion i våras.

Enligt åtalet varken erkänner eller förnekar bonden brott.

Har inte kvar korna

I november beslutade länsstyrelsen att omhänderta bondens återstående kor, vilket Mitt i berättat om.

Anledningen var då att han inte förbättrat sin djurhållning, trots förelägganden och kritik från myndighetens djurskyddshandläggare. Vid den oanmälda inspektionen visade sig dessutom ytterligare en ko vara i så dåligt skick att den fick avlivas.

Bland åklagarens bevis finns bland annat film och foton från länsstyrelsens besök på gården i april och maj 2020.

Mitt i har tidigare varit i kontakt med bonden men han har inte velat kommentera det inträffade.

Så säger lagen

Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.

(Brottsbalken, 16 kap 13 §)