Knack knack, brandkåren här

– Har du en brandvarnare? Fungerar den? I helgen knackade brandkåren dörr längs Ryttargatan i Smedby och informerade om brandförebyggande åtgärder. Hembesöken är en satsning på ökad säkerhet för både medborgarna och kommunen.

  • Publicerad 11:03, 22 maj 2015

”Ett tips är att köpa brandsläckare
i present till folk. Det är
omtänksamhet.”

In på Ryttargatans parkering brummar det två brandbilar, och ut hoppar sju brandmän. Sirenerna är dock tysta. Det här är ingen utryckning. Här ska i stället genomföras förebyggande hembesök.

– Det här är ett led i att kommuninvånarna ska känna sig tryggare, och känna till de risker som finns i hemmet samt kunna agera i händelse av en olycka, förklarar brandmannen Roy
Zacharias.

Brandmännen går två och två från dörr till dörr. De knackar på och står kvar i dörröppningen medan de pratar med de boende om brandsäkerhet. Samtidigt fyller de i en enkel checklista som ska bli statistik över säkerheten i kommunen.

Hembesöken startade som ett pilotprojekt i Järfälla och ska nu genomföras i fler kommuner. I Väsby är Smedby först ut.

Frågorna som brandkåren ytterst vill ha svar på är: Hur är brandskyddet? Hur trygga är folk? För att ta reda på det börjar de med att fråga om det finns en brandvarnare i bostaden – och om den fungerar.

– Ett tips är att testa den på första advent varje år, säger styrkeledaren Peter
Eriksson.

Brandmannen Rikard Björö noterar att många har tagit ned sina brandvarnare. De säger att de brukar börja pipa av köksoset. Men då missar de hela sitt syfte, säger han. Sätt dem i taket, men någon annanstans än vid utblåset från köket.

Utöver brandvarnare, som lagen kräver ska finnas i bostaden, är brandsläckare och brandfilt annan viktig utrustning som bör finnas i hemmet. Dessa är det lite si och så med på Ryttargatan. Ibland saknas de helt, ibland är de utdaterade, ibland är de gömda inne i en garderob.

– Min brandsläckare är nog femton år gammal, jag tror inte att den fungerar, säger en kvinna.

Peter Eriksson ber henne ta fram släckaren ändå, och hjälper henne att kontrollera statusen. Tryckmätaren visar på grönt. När han vänder upp och ned på släckaren och håller den mot örat lyssnar han efter ett rasslande ljud.

– Hör du? Det är pulvret som hörs. Det är bra, säger han.

Kollegan Roy Zachrisson tillägger innan de går:

– Ett tips till dig är att köpa brandsläckare i present till folk. Det är omtänksamhet. Nuförtiden finns de i olika färger och sådant, säger han.

– Ja det har du rätt i, säger hon och nickar.

De boende får också se en bild på ett vardagsrum där en soffa har tagit eld, och svara på om de tror att de skulle kunna släcka den.

– Som medborgare förväntas man klara av en mindre brand. Släcker man en mindre brand så blir den inte stor, förklarar Peter Eriksson.

Svaren från de boende varierar dock kraftigt. Allt-ifrån ett tvekande ”nej” till ett självsäkert ”ja, jag tar en stor jävla filt och slänger på”.

60 lappar hade lagts ut i Ryttargatans brevlådor inför brandkårens besök. Hembesöken föregås alltid av att lappar delas ut eller sätts upp i trappuppgången. Ändå är det påfallande ödsligt denna lördagseftermiddag. Kanske är folk bortresta? Eller vill inte öppna?

– Det är lite synd, för dem man helst av allt skulle vilja prata med är de som mest sällan öppnar dörren, säger Peter Eriksson.

Alla gömmer sig dock inte när brandmännen knackar på. Många verkar uppskatta deras besök.

– Vad bra att ni går runt så här och informerar, säger kvinnan som har fått hjälp med kontroll av brandsläckaren.

MER om brandsäkerhet

BRANDVARNARE är det lagkrav på.

BRANDSLÄCKARE (helst 6 kg pulversläckare) och brandfilt är utrustning som bör finnas i bostaden.

KONTROLLERA brandvarnaren genom att trycka på testknappen så att den börjar pipa. Kontrollera brandsläckaren genom att kolla att tryckmätaren står på grönt, slangen och behållaren är hel, och att plomberingen är kvar. Vänd upp och ned på den ett par gånger om året så att pulvret inte packar sig för mycket.

Visa merVisa mindre