Markanvisning. Kristinebergs bollplan ska bli större. Foto: Olle Anrell

Kluriga planer för tennis och fotboll

Fotbollsplanen vid tennishallen i Kristineberg ska växa. Därför måste hallen flytta till Stadshagen. Dilemmat är att hallen inte kan flytta innan planen har växt.

  • Publicerad 16:11, 17 maj 2022

Men nuvarande tennishall i Kristineberg får inte rivas innan den nya hallen i Stadshagen är färdigbyggd.

Staden har i flera år lagt pussel för att få tillräckligt med fotbollsplaner. Nu lägger man en ny bit.

När Stadshagens IP rivs och delvis blir ett bostadsområde kommer nämligen en av 11-spelsplanerna att försvinna.

Tennishallen rivs

För att kompensera för planen som försvinner på Stadshagen vill staden göra 7-spelsplanen i Kristineberg strandpark större. Enligt gamla politiska beslut måste en ny 11-spelsplan finnas på plats innan får man riva uppe på Stadshagen IP.

Staden har nu gjort en markanvisning för att kunna starta detaljplanarbete som ska göra det möjligt för planen i Kristineberg att växa.

Problemet är att det är svårt att göra om planen till en fullstor 11-spelsplan eftersom Stockholms tennishall ligger i vägen.

Hall under jord

I framtiden ska hallen rivas och i stället ska en ny hall byggas under jord i just Stadshagen.

Men nuvarande tennishall i Kristineberg får inte rivas innan den nya hallen i Stadshagen är färdigbyggd. Även här är det politiska beslut som ligger bakom.

När skulle en sådan hall kunna vara klar? 

– Det beror på planprocessen i Kristinebergs strandpark för den nya 11-spelsplanen. Eftersom ny fotbollsplan ska vara spelklar i Kristinebergs strandpark innan nuvarande Stadshagens IP får rivas, säger Monica Almquist på exploateringskontoret.

Mindre fotbollsplan

Det är alltså inte säkert att det går få till en 11-spelsplan i Kristineberg direkt eftersom tennishallen kommer att ligga i vägen.

Hur denna ekvation ska lösas får kommande planprocess visa, men exploateringskontorets tjänstemän skriver i ett utlåtande om en möjlig lösning i Kristineberg:

”Det ska vara möjligt att på sikt, när tennishallen rivs, bygga en 11-spelsplan med standardmått. I avvaktan på det kan en mindre fotbollsplan byggas.”.

Staden gör bedömningen att en större fotbollsplan i Kristinebergs strandpark skulle kunna vara färdig till 2027.

Villkor. Tennishallen i Kristineberg får rivas först när en en ny hall under mark i Stadshagen är klar. Foto: Olle Anrell

Parken inte klar

Redan 2005 beslutades att Kristinebergs strandpark skulle utvecklas och att Stockholms tennishall därför behövde flytta.

Parken är färdigbyggd förutom den del där tennishallen står kvar. Att hallen stått kvar och att parken inte färdigställts har många närboende klagat på i flera år.

Stadsdelsförvaltningen anser att balansen mellan park, friytor och idrott behöver utredas nu när fotbollsplanen ska förstoras eftersom en del grönytor kommer att försvinna.

Även exploateringskontoret understryker vikten av kompensationsåtgärder.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Idag. Stadshagens IP i sin nuvarande form. Foto: Olle Anrell