Charbel Toma och Miryam Battah från Unga örnar i Jakobsberg, Järfälla. Foto: Erik Lejdelin

Klubbat: Unga örnars pengar dras in

Unga örnar hade hoppats att politikerna skulle rädda deras ekonomiska stöd. Men nu har politikerna klubbat igenom förvaltningens förslag. – Jag känner mig tom och sorgsen, säger Charbel Toma, ordförande i Unga örnar.

  • Publicerad 16:01, 20 maj 2021

Politikerna vet om att vi inte kommer att överleva om stödet inte ser ut som det gör i dag.

Innan jul kom beskedet att Unga Örnas fritidsgård på Sångvägen kan tvingas lägga ner, efter nästan 50 år.

Ett förslag från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen innebar att deras ekonomiska stöd skulle försvinna.

Politikerna klubbade förslaget

Men hoppet tändes när politikerna beslutade att frågan skulle utredas igen. Men förslaget från förvaltningen stod fast. Och under nämnden på tisdagen valde Allianspolitikerna att klubba igenom det.

– Jag är jätteledsen och känner mig tom och sorgsen. Samtidigt är jag bestämd om att vi ska fortsätta kämpa. Det är så många som har stöttat oss, säger ordföranden Charbel Toma.

Orsaken till att stödet förändras är att kommunen vill få ett tydligare regelverk kring vilka som får föreningsstödet och på vilka grunder.

S kom med eget förslag

Socialdemokraterna har hela tiden varit emot beslutet och hade inför nämnden tagit fram ett eget förslag som skulle innebära att öppna fritidsverksamheter, likt Unga örnars, skulle kunna fortsätta på samma sätt.

– Vårt förslag handlar om att alla föreningar som driver en öppen fritidsverksamhet ska kunna söka stöd hos kommunen. Om det beslutet hade gått igenom så hade även det varit förenat med regelverk och kriterier, säger oppositionsrådet Eva Ullberg (S).

Men det nappade inte det borgerliga styret på.

– Nej, vi röstade inte för det. Det var ju lite bäddat för Unga örnar och det finns fler föreningar som berörs, säger Torsten Friberg (C), ordförande i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.

C: Juridiska problem

Även han säger att verksamheten är angelägen och viktig i området. Men att förvaltningen har visat att det finns juridiska aspekter som innebär att stödet inte kan se ut som det gör i dag.

– Det är ingen enskild förening som fått så stora bidrag någonsin. Jag är väldigt imponerad av deras verksamhet men stödet måste vara så transparent som möjligt och utformat så att alla får samma förutsättningar.

Han vill att dialogen ska hållas öppen och att man under resten av året, då stödet fortfarande finns kvar, kan försöka hitta andra lösningar.

– Det är inte så att man kastar ut dem med badvattnet. Men man kanske kan få vänja sig vid att få stöd från olika håll. Jag har också fört vidare att vår förvaltning ska ha dialog med andra förvaltningar för se om det finns andra vägar framåt.

Anklagas för passivitet

Men Socialdemokraterna menar att detta är ett bevis på passivitet.

– Vårt förslag handlade inte bara om Unga örnar, vi vill se flera sådana verksamheter, inte färre. De gömmer sig bakom juridiska argument, men det är bara trams. De har haft sju månader på sig att komma med ett eget förslag men avstått.

För Charbel Toma är utfallet inget mindre än en stor besvikelse.

– Torsten Friberg och de andra politikerna vet om att vi inte kommer att överleva om stödet inte ser ut som det gör i dag. Vi har sett till att de vet om det. Allt annat snack är bara undanflykter.

Har funnits i snart 50 år

Unga Örnar har funnits på Sång- och Nibblevägen sedan 1972, ett område som är med på polisens lista över utsatta områden.

Alla barn från förskoleklass till åk 6 är välkomna. Somliga av dem sitter i styrelsen.

Verksamheten är gratis och barnen är inte inskrivna. Bland aktiviteterna finns läxhjälp, lekar, spel och sommarparklek.

Fokus läggs även på mammor med olika bakgrund som kommer hit för att dricka kaffe och prata barnuppfostran.

Unga Örnar är en del av arbetarrörelsen, folkrörelsen som även innefattar bland andra Socialdemokraterna, Hyresgästföreningen och LO.

Unga Örnar är en partipolitiskt obunden organisation.

Källa: Unga Örnar

Visa merVisa mindre