Det kan komma att gå upp till 1200 elever på Tullgårdsskolan om skolan får byggas ut enligt ansökan. Foto: Ulrika Lind

Klubbat: Tullgårdsskolans byggs ut, blir tre gånger större

Stockholms stad beslutade i kväll att bygga ut Tullgårdsskolan. Utbyggnaden innebär att skolan vid Hammarbykajen kan komma att få tre gånger fler elever.

  • Publicerad 18:45, 26 sep 2019

I kväll fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning intill nuvarande Tullgårdsskolan i Norra Hammarbyhamnen som gör att skolan kan växa med tre gånger.

SISAB, det kommunala skolfastighetsbolaget, har ansökt om att detaljplanen för fastigheten Tullstugan 4 ska ändras så att man kan bygga ut Tullgårdsskolan. Förslaget innebär att skolan ska bli ytterligare 7 000 kvadratmeter stor.

För tillfället rymmer skolan cirka 360 elever. Ombyggnationen skulle höja den siffran till 900-1200, enligt ett tjänsteutlåtande från Exploateringskontoret.

Skolan kommer att få tre årskurser ytterligare och gå från förskoleklass hela vägen upp till nionde klass.

Behov av fler elevplatser

Det börjar bli ont om platser för elever på Södermalm. Det är även så att antalet elever kommer öka kommande år. Främst blir det fler nya grundskoleelever i Hammarby sjöstad, Högalid och Skanstull.

Paviljonger ska fixa skolbristen på Söder

Exploateringskontoret ställer sig bakom utbyggnaden då den ökar antalet skolplatser i ett område som är i stort behov av det. Efter utbyggnaden ska Tullgårdsskolan även kunna avlasta skolorna i Hammarby sjöstad, som flera av dem har tillfälliga bygglov.

SISAB planerar byggstart vid 2021 och att det ska vara klart att användas 2023. Exploateringskontoret bedömer att bygget kommer att ta cirka 18 månader.