Ny vy. Så här är det nya höghuset tänkt att se ut. Foto: Illustration: Arkitema arkitekter

Klubbat – tolvvåningshus i Spånga

Den kritiserade planen att bygga ett höghus i Spånga centrum har klubbats av ett enigt kommunfullmäktige. Bland Spångaborna låter det inte lika positivt.

  • Publicerad 13:02, 8 sep 2021

Kommunfullmäktige sade i veckan ja till en ny detaljplan för delar av Spånga centrum, kvarteret Hedvig 7.

Detaljplanen tillåter bland annat att ett tolv våningar högt bostadshus byggs i Spånga centrum.

När detaljplanen var ute på samråd och granskning 2019 och 2020 protesterade en majoritet av de Spångabor som yttrade sig. Några invändningar var att ett så högt bostadshus inte passar i Spånga centrum och att parkeringsplatserna som i dag finns på Hedvig 7 försvinner.

LÄS ÄVEN: De protesterar mot stationsplanerna

"Levande stadsmiljö"

Fastighetsborgarrådet Joakim Larsson (M), skrev i en kommentar i handlingarna inför att kommunstyrelsens klubbade detaljplanen, att de nya bostadshusen kommer att bidra till "en levande och trygg stadsmiljö".

Även i kommunstyrelsen antogs detaljplanen av samtliga partier, utan några reservationer.

Tveksamt bland Spångaborna

På det regniga torget befinner sig Lena Tapper Ögren från Solhem. Hon är skeptisk till planerna på ett höghus.

– Jag tycker att ett höghus inte passar in i bilden. I stället kan man bygga på några våningar på de hus som redan finns, säger hon.

Även Spångabon Patrik Bergman delar samma tankegång.

– Det passar inte in, det är för högt. I stället skulle jag vilja ha fler kaféer och restauranger i centrum. Ett höghus här i centrum kommer att se jättekonstigt ut, säger han.

Beslut nästa vecka

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas inom två veckor. Annars vinner planen laga kraft.

Överklagas planen tar domstolar över, en process som tar minst 1,5 år. Vid överklagan kan Hedvig 7 stå klart tidigast om fyra år, annars inom två år.

LÄS ÄVEN: Då tas nästa steg i höghuset i Spånga C

Lena Tapper Ögren, Solhem. Foto: Anders Gustafsson

Patrik Bergman, Spånga. Foto: Anders Gustafsson

60 synpunkter

60 yttranden kom in när detaljplanen var på samråd 2019-2020.

Spångabor var övervägande negativa till hushöjd och färre p-platser.

Flertalet tillfrågade myndigheter var positiva, några med synpunkter på trafikbuller och husens storlek.

Källa: Stadsbyggnadsnämnden

Visa merVisa mindre

150 nya grannar

Detaljplanen tillåter ca 150 lägenheter, sex LSS-lägenheter, centrumlokaler i bottenvåningarna.

Staden vill i sin översiktsplan på sikt utveckla Spånga centrum med nya bostäder, offentlig/kommersiell service.

Källa: Stadsbyggnadsnämnden

Visa merVisa mindre