FÖRSLAGET. Till höger syns den föreslagna påbyggnaden med bostäder, dock inte med det senaste tak/fasadmaterialet, enligt stadsbyggnadskontoret. Foto: Stockholms stad

Klubbat: Takateljéer får rivas för bostäder

Grönblåa majoriteten godkände omstritt bygglov för nya takbostäder i Marieberg.

  • Publicerad 16:30, 25 sep 2020

Det är på Wivalliusgatan 11-21 som bostadsrättsföreningen vill riva dagens tolv ateljélokaler och fläktrum på taket och istället bygga 16 stycken nya bostäder.

Strid om bostäder istället för takateljéer

Men förslaget som skickades in redan 2018 har stött på patrull, bland annat från boende i huset, Stockholms stadsmuseum och en intilliggande bostadsrättsförening och stadsbyggnadskontoret som har föreslagit att ansökan avslås.

I våras skickade den grönblåa majoriteten i nämnden tillbaka ärendet för så kallat grannehörande, vilket inte ändrade tjänstemännens inställning. De anser att åtgärden strider mot detaljplanen och skulle innebära ”ett ovarsamt och förvanskande ingrepp” på byggnaden och som skulle påverka stadsbilden negativt.

Men den grönblåa majoriteten håller inte med. De klubbade igenom bygglovet.

"Vi beslutade att bevilja ansökan då det möjliggör ett tillskott av attraktiva bostäder. Genom denna tillbyggnad kommer också den befintliga tekniska utrustningen som idag finns på taket att istället inrymmas i den nya volymen som kommer bidra till en bättre helhetsbild i stadslandskapet, vilket vi tycker sammantaget är positivt", uppger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i en skriftlig kommentar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för att avslå ansökan, Sverigedemokraterna röstade i första hand för att skicka tillbaka ärendet för komplettering och i andra hand för avslag, enligt nämndsekretariatet vid stadsbyggnadsnämnden.

Bygglovet kan komma att överklagas.