Flytt. Grundsärskolans flytt planeras till juli 2021 inför höstterminen. Berörda föräldrar meddelar att de tänker överklaga beslutet. Foto: Stefan Källstigen/Mikael Andersson

Klubbat: Särskolan flyttas till Kevinge

Särskolans flytt till Kevingeskolan klubbas under onsdagskvällen. En av föräldrarna meddelar att de tänker överklaga beslutet.

  • Publicerad 13:25, 4 feb 2021

Vi kommer inte ge oss.

Under onsdagskvällen klubbade utbildningsnämnden förslaget att samlokalisera kommunens grundsärskola till Kevingeskolan. Förslaget har väckt stark kritik från föräldrar på Vasaskolan och diskussioner inom kommunen.

Till hösten väntas flytten ske.

– Huvudsaken i det här är att kommunen måste följa skollagen. Vi har haft en verksamhet på Vasaskolan där man har följt tre olika läroplaner, och det är inte tillåtet, säger utbildningsnämndens ordförande, Monica Renstig (L) och tillägger:

– Vi gör det här för barnens bästa. Inte bara för den här gruppen nu, utan vi måste också ha en ordentlig särskoleverksamhet för kommande barn i Danderyd. De barn som föräldrarna väljer att inte skriva in i särskolan kommer kunna stanna kvar på Vasaskolans i särskilda undervisningsgrupper.

I december lades förslaget fram av bildningsförvaltningen.

Det återremitterades sedan efter kritiken. Föräldrarna har bland annat sagt att flytten riskerar att bli en för stor omställning för barnen, både i fråga om miljö och nya pedagoger. En del av kritiken har även varit förslaget inte varit tillräckligt underbyggt.

Monica Renstig (L) håller inte med.

– Vi har arbetat och hållit på med utredningar under två års tid i det här, säger hon.

Skjuter upp beslut om särskoleflytt

Föräldrar tänker överklaga

Sedan i december har man lagt fram en tidsplan för anpassning av lokalerna på Kevingeskolan, gjort en barnkonsekvensanalys och lyft fram för- och nackdelar med flytten. Mellan 7 och 9 barn berörs av flytten på Vasaskolan.

Föräldern Carolina Lagerwall menar att kritiken kvarstår.

– Vi känner oss väldigt upprörda över det här. Man har börjat i fel ände där man har börjat utreda kostnader och behov för barnen och i skolan efter att man har lagt fram förslaget.

Hon berättar att de planerar på att överklaga beslutet.

– Vi kommer inte ge oss. Både enligt oss och våran jurist strider det mot barnkonventionen över hur man har hanterat det här.

Föräldrar i uppror mot flytt av särskolan

Tydligare ekonomisk plan

Debatten kring förslaget pågick 1,5 timme under onsdagskvällen. Sju av elva förtroendevalda röstade för.

Fyra röstade mot förslaget. En av dessa var Jan Lindqvist (M) som då alltså stödde flytten men inte partilinjen om hanteringen av de barn som berörs, berättar han.

Han säger att det behövs en tydligare plan barnen i verksamheten och att det behövs ekonomiska konsekvensbeskrivningar.

– Dessa utsatta barn ska kommunen inte spara pengar på, men det är ändå rimligt att veta vad förslaget kostar, säger han.

Han understryker att övergången för eleverna måste bli bra.

– Vi är alla överens om att vi behöver en bra särskola i Danderyd. Men vi måste vara varsamma om dem som finns i systemet, och det har jag länge slagits för. Detta är känsligt, där hjärta och plånbok pekar åt samma håll, säger Jan Lindqvist.