Vårbergstoppen ska förtätas. Här är en skiss som visar hur det kan komma att se ut. Foto: OWC arkitekter

Klubbat: Så här ska Vårberg förtätas

Nära fyra hundra nya bostäder ska byggas norr om Vårbergstoppen. Det beslutade den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige på måndagskvällen.

  • Publicerad 19:35, 29 jan 2018

Planområdet ligger norr om Vårbergstoppen i Skärholmen och utgör en idag obebyggd plats invid Vårbergsvägen.

Detaljplanen som nu fastställts möjliggör cirka 390 nya bostäder, varav 164 ungdomsbostäder i form av hyresrätter, cirka 195 bostadsrätter och 36 radhus. Planen möjliggör även lokaler i bottenvåningen och nybyggnad och ombyggnad av gator.

Partierna i den borgerliga alliansen är i huvudsak positiva, inte minst till den blandade upplåtelseformerna, men vill ha mer stadskänsla och en annorlunda utformning.

– Vi är helt och hållet med på utbyggnaden men här blir det hus i park. Vi vill bygga stad, tätt i kvarter och gärna i trä, sa Christina Linderholm (C).

Mer färg och brutna tak

Erik Slottner (KD) tycker att förslaget är för grått och platt och brist på liv.

– Man ska visa respekt mot den stadsdel man förtätar. Det tycker inte jag att man gör här, sa Erik Slottner..

– Det här tror jag är en bra lösning. Jag tror att ni hade gjort likadant om ni satt i majoritet, sa stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Sebastian Wiklund (V) lyfte fram den medborgardialog som föregått förslaget till detaljplanen.

– Det här är 390 mycket välkomna bostäder, sa han.

M, L, KD och C reserverade sig mot beslutet. Även Sverigedemokraterna reserverade sig.

Området sett uppifrån. Foto: Stockholms stad