Kan breddas. Trafikkontoret vill att ett av tre högersvängskörfält för trafik från Alviksplan mot Drottningholmsvägen österut tas i anspråk, och att pendlingsstråket längs Drottningholmsvägen får en rak sträckning förbi platsen. Foto: Stefan Källstigen

Klubbat: Otäck cykelkurva kan börja fixas nästa år

Ett förslag om att bredda cykel- och gångbanan på Drottningholmsvägen i höjd med Alvik har i veckan klubbats i trafiknämnden.

  • Publicerad 11:37, 1 sep 2021

Sträckan i fråga, mellan Ulvsundaplan i väster och Alviksplan i öster, är utpekad som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan.

Trots denna status är sträckan "otroligt undermålig", tycker trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

– Det är en felande länk och ett sorgebarn, säger han.

Inte minst pekar han på den så kallade olyckskurvan vid måleributiken, som Mitt i tidigare har skrivit om. Den vanskliga svängen strax intill Tranebergsbron används flitigt, men är trång och lider av skymd sikt.

– Det är med andan i halsen man tar sig förbi där och med rädsla för att kollidera med någon, säger Helldén.

Här vill trafikkontoret se en breddning av gång- och cykelbanan, som mest från 4,1 till 6,4 meter.

Körfält förskjuts

Tjänstemännen föreslår också att placeringen av körfältet vid Ulvsundaplan förskjuts, för att även där kunna bredda gång- och cykelbanor. Och öster om Ulvsundaplan vill de helt sonika flytta upp gångbanan på den högre liggande lokalgatan mittemot tunnelbanedepån.

Har inte Brommaborna fått nog av vägarbeten?

– Jag tror att alla som går eller cyklar där tycker att det är värt det, säger Helldén.

Hur påverkas bilisterna under arbetets gång?

– Jag kan inte i detalj säga hur man gör med avstängningar och så vidare, men mycket av det som byggs om är ytor där huvudstråken inte påverkas.

Färdigt först om två år

Redan i oktober förra året skrev Mitt i om planerna på att bredda cykel- och gångbanorna. Då var budet att projektet skulle kunna vara färdigt 2022. Nu ser vägarbetena i stället ut att tidigast vara i gång hösten 2022 och utförda tidigast hösten 2023.

– Det kommer sig bland annat av att det har varit olika ägarförhållanden som ställt till det, säger Helldén.

Även framöver har utomstående aktörer viss inverkan på arbetet med att uppgradera gång- och cykelbanorna. Flera av de berörda delarna på sträckan ligger inom Trafikverkets vägområde, däribland en del mark utanför kurvan vid måleributiken.

Där hoppas trafikborgarrådet att myndigheten ska besluta sig för att bredda sin del av vägytan. Men:

– Om inte så kan vi ändå gå vidare med det som står i ärendet så som det ser ut nu.

Facit: Tio olyckor på fem år

Enligt staden har det den senaste femårsperioden skett tio olyckor med cyklister inom det aktuella området. Två av olyckorna har varit singelolyckor med lindriga skador.

Fyra av olyckorna har varit mellan cykel och motorfordon. Av dessa har två skett på cykelpassagen vid infarten till Drottningholmsvägens södra lokalgata och två vid trafiksignalerna vid Stora Mossens backe respektive Gustavslundsvägen. I samtliga fall var utgången lindriga skador.

Fyra av olyckorna har varit mellan cyklister, i ett fall med måttliga skador som följd. Tre av olyckorna bedöms ha berott på att cykelbanan är för smal. En av olyckorna skedde i kurvan vid måleributiken.

Visa merVisa mindre