Matavfallet som sorteras ut blir biogas och biogödsel. Foto: Läsarbild Stefan Källstigen/Christian Lärk

Klubbat: Alla stockholmare tvingas sortera sitt matavfall

Om drygt ett år måste Stockholms alla krogar och kaféer sortera sina matrester, om de serverar mer än 25 portioner per dag. 2023 blir det obligatoriskt för hushållen. Det beslutade fullmäktige på måndagskvällen.

  • Publicerad 18:28, 4 nov 2019

2021 ska 70 procent av allt matavfall i Stockholms stad sorteras ut och återvinnas till biogas och biogödsel.

Det är ett tufft mål, med tanke på att cirka 25 procent sorteras ut i dag.

För att ha en chans att nå målet gör staden nu matavfallsinsamling obligatorisk, i två steg:

  • Från den 1 januari 2021 måste alla restauranger och kaféer vara anslutna till kommunens matavfallsinsamling, om de serverar fler än 25 portioner per dag.
  • 2023 blir det obligatoriskt för hushållen, och alla övriga verksamheter i staden.

Beslutet klubbades på måndagskvällen efter 20 minuters debatt i kommunfullmäktige.

Ny sorteringsanläggning

Men det finns ett förbehåll. Många flerbostadshus i Stockholm har sina soprum i källare där man av arbetsmiljöskäl inte kan ställa de bruna kärl där matavfallet slängs. De som bor i dessa hus ska i stället slänga sina matrester i olikfärgade påsar, som ska skiljas ut vid sophanteringen.

Tufft att öka återvinningen av matavfall i Stockholm

För det krävs dock optisk sortering, alltså att anläggningen ”ser” skillnad på röda och gröna påsar och kan sortera ut vad som är vad.

Den tekniken ska finns vid den planerade sorteringsanläggningen i Högdalen – som är kraftigt försenad. Nu är planen att den ska starta hösten 2022. Det är en förutsättning för att alla hushåll ska kunna uppfylla kravet.

Avfallskvarnar räknas

De fastighetsägare som inte har möjlighet att sortera ut matresterna utan att bygga om sina utrymmen ska kunna söka dispens.

Fastighetsägare som har installerat avfallskvarnar i köken behöver inte heller ansluta sig till stadens matavfallssystem, eftersom deras återvunna matavfall blir till biogas. Däremot är hushåll med komposter skyldiga att ansluta sig. Orsaken är att komposterna inte genererar biogas.

Grönsaks, rotfrukts- och fruktskal, äggskal, kaffesump och te – mycket hör hemma i den bruna påsen. Foto: Stefan Källstigen

Fakta

Matresterna i bruna påsen blir biogas och biogödsel

Så går det till: Den som sorterar ut sina matrester lägger dem vanligtvis i en brun papperspåse. Påsen slängs  i ett eget sopkärl, som hämtas av ett renhållningsföretag. Sedan fraktas avfallet till en biogasanläggning, där det omvandlas till biogas och biogödsel.

Stockholmarnas matavfall fraktas till Eons anläggning i Högbytorp och till Scandinavan biogas i Gladö kvarn. Hösten 2022 ska sorteringsanläggningen i Högdalen tas i bruk, med optisk sopsortering.

Biogasen blir bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel.
Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre