"Hela projektet borde skötts på ett annat sätt från början", säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd och ordförande i Svenska Bostäder, om byggprojektet i kvarteret Plankan. Foto: Södergruppen arkitekter/Victor Malmcrona

Klubbat: 916 miljoner och kompensation för boende i Plankan

Mer hyressänkningar, evakueringslägenheter och en extern utredning. Det lovar Svenska Bostäders styrelse, när de går vidare med kritiserade upprustningen av kvarteret Plankan.

  • Publicerad 16:42, 9 dec 2020

Det har stormat friskt kring Svenska Bostäders upprustning och bygge av nya bostäder vid kvarteret Plankan, vid Hornsgatan i höjd med Varvsgatan, på Södermalm.

2016 bedömdes kostnaden för projektet vara 520 miljoner kronor, men några år, förseningar och missräkningar senare är nu notan uppe på 916 miljoner kronor.

Den stora ökningen behövde godkännas av Svenska bostäders styrelse. Det gjordes förra veckan av en oenig styrelse, efter att riskanalyserna genomarbetats. Projektet fortskrider nu som tidigare planerat.

– Jag hade önskat att det fanns bättre alternativ än att godkänna ökningen. Det är allvarligt att vi hamnat i den här situationen, men att avbryta projektet hade varit mycket ekonomiskt oansvarigt, säger Dennis Wedin (M), ordförande i Svenska Bostäder.

Kritiserat byggprojekt på Söder blir 224 miljoner kronor dyrare

V: Stoppa bygget av gårdshuset i kvarteret Plankan

Boende kompenseras

Samtidigt togs det beslut om kompensation för boende. Många av dem har riktat skarp kritik mot bygget.

– Vi vill visa förståelse för de boende, som verkligen påverkats, bland annat av att det tagit längre tid än väntat, fortsätter Dennis Wedin.

En del av kompensationen är i form av att Svenska Bostäder ska öppna upp för evakueringsboenden för vissa boende med särskilda behov. Den tidigare hyresnedsättningen ska också dubblas. Det betyder att boende slipper betala hyra under 2021 i fyra månader, istället för två.

Extern utredning

Beslut togs även om att det, efter projektets slut, ska tillsättas en extern utredning för att gå till botten med vad som gått snett.

– Hela projektet borde skötts på ett annat sätt från början. Det finns lärdomar att dra av det här, och det ska vi verkligen göra, säger Dennis Wedin.

"Klart besvikna"

Den lokala hyresgästföreningen är inte helt nöjd med beslutet att gå vidare med alla delar av projektet.

– Vi är klart besvikna att man inte stoppade bygget på gården, säger ordföranden Kristina Sundin.

Speciellt den senaste tiden, när många hållit sig hemma på grund av pandemin, har det varit svårt att uthärda allt oväsen från bygget, menar Kristina Sundin, som säger att hyresreduceringen är välkommen.

– Personligen tycker jag den känns skälig, men det finns nog många i huset som tycker det är för lite.

Nu ska ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige, som måste godkänna beslutet.