Klubbat: 770 nya bostäder byggs i Mariehäll

770 nya bostäder, en förskola, torg och garage. Planerna för nya bostadsområdet i Mariehäll är stora, men har överklagats och dragit ut på tiden. Nu har kommunfullmäktige beslutat om det omstridda projektet.

  • Publicerad 09:16, 18 feb 2020

Planen är att göra om en befintlig industri till ett bostadsområde med cirka 770 nya bostäder, varav 160 hyresrätter, i södra Mariehäll. Samtidigt ska en ny förskola, torgytor, park, ett gångstråk och garage under bostadsgårdarna ta plats.

I december antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för Archimides 1, och under måndagskvällen fattade kommunfullmäktige beslut om anta detaljplanen.

Har gjort ny riskbedömning

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2018, men i november samma år upphävde Länsstyrelsen detaljplanen efter en överklagan.

De menade att det finns risk för att bebyggelsen skulle bli olämplig på grund av föroreningar i marken och bullerstörningar. De problemen har nu stadsbyggnadskontoret granskat  och föreslagit åtgärder för att lösa.

Vänsterpartiet vill se fler hyresrätter

Majoriteten i Stadshuset tycker att det är bra att fler industriområden omvandlas till stadsutvecklingsområden och att det är angeläget att ta tillvara på gamla hus och fastigheter som utgör en del av stadens kulturarv.

Vänsterpartiet har kritiserat detaljplanen för att inte omfatta fler hyresrätter och menar att bara 150 hyresrätter av totalt 700 bostäder inte är tillräckligt.