30-skylt - en vanligare syn i Hässelby-Vällingby framöver. Foto: Mostphotos

Klubbat: 19 gator i västerort får ny fartgräns

Ikväll fattade kommunfullmäktige beslut om en stor satsning för att göra Stockholmstrafiken säkrare för oskyddade trafikanter. I Hässelby-Vällingby får totalt 19 gator och vägar ändrade fartgränser. – Det här är en historisk satsning på trafiksäkerhet, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 18:15, 5 nov 2018

I princip handlar projektet som helhet om att mönstra ut 50 km/h som hastighet och göra 30 och 40 km/h till bashastigheter.  Samtidigt blir ett antal 70-vägar till 60-vägar.

– Syftet är att få ner trafikrytmen och skapa en högre trafiksäkerhet så att oskyddade trafikanter – främst gående och cyklister – får en tryggare miljö att vistas i, säger Daniel Helldén till Mitt i.

I de flesta fall handlar det om sänkningar av hastigheten – ofta från 50 km/h till 40 eller 30 km/h. Men det finns också sträckor där hastighetsgränsen justeras uppåt, som till exempel Kälvestavägen och vissa sträckor på Bergslagsvägen och Sandviksvägen.

Förutom att sätta upp nya hastighetsskyltar, vilket inte alltid har önskad effekt, handlar det om en rad förändringar i den fysiska trafikmiljön, som olika avsmalningar, nya cirkulationsplatser, nya övergångsställen, refuger, busskuddar och förbättrad belysning.

– Dessvärre räcker det inte att byta ut hastighetsskyltarna, även om man hade önskat det. Men vi tvingas göra de här säkerhetsåtgärderna, säger Daniel Hedén.

Satsningen i Hässelby-Vällingby är en del av ett stort paket i hela staden med en totalbudget på 750 miljoner kronor. 80 av de miljonerna går till trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby.

Arbetet ska inledas 2019 och väntas ta tre år att genomföra.

I Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram är målsättningen för 2020 att andelen trafikanter som håller hastighetsgränsen ska vara 98 procent – att jämföra med en uppskattad efterlevnad på 50 procent 2009.

Fakta

Så ändras fartgränserna i Hässelby-Vällingby

Astrakangatan

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: 30 km/h hela sträckan

Bergslagsvägen (Råckstavägen-Sörgårdsvägen)

Idag: 70 km/h resp. 50 km/h

Ändring: 60 km/h hela sträckan

Björnmossevägen

Idag: 50 km/h.

Ändring: 40 km/h delar av sträckan, 30 km/h delar av sträckan

Ekvägen

Idag: 50 km/h

Ändring: 40 km/h

Kälvestavägen

Idag: 30 km/h

Ändring 40 km/h

Loviselundsvägen

Idag: 50 km/ resp. 30 km/h

Ändring: 30 km/h hela sträckan

Maltesholmsvägen

Idag: 50 km/h norr om Fyrspannsgatan, 30 km/h söder om Fyrspannsgatan

Ändring: 40 km/h del av sträckan, 30 m/h del av sträckan när förskolan är öppen.

Melongatan

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: 40 km/h del av sträckan, oförändrad 30 km/h del av sträckan när förskolan är öppen

Persikogatan

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h resp. bibehållen 30 m/h

Råckstavägen

Idag: 50 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h resp. 30 km/h

Sandviksvägen

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h del av sträckan, höjning till 40 km/h del av sträckan. 30 km/h bibehålls vid förskolan när den är öppen

Skattegårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Höjning till 60 m/h del av sträckan, sänkning till 40 km/h del av sträckan, oförändrad 30 km/h del av sträckan

Solleftegatan

Idag: 50 m/h resp. 30 km/h

Ändring: 40 km/h del av sträckan, oförändrad 30 km/h vid förskolan när den är öppen

Sörgårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

Idag: 50 m/h resp. 30 km/h

Ändring: 40 km/h del av sträckan, 30 km/h del av sträckan

Täbylundsvägen

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h del av sträcka, höjning till 40 km/h del av sträckan

Vällingbyvägen

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h del av sträckan, höjning till 40 km/ del av sträckan, oförändrad 30 km/h utanför förskolan när den är öppen

Växthusvägen

Idag: 50 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h del av sträckan, höjning till 60 km/h del av sträckan

Ångermannagatan (Årevägen-Råckstavägen)

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h resp. bibehållen 30 km/h

Årevägen

Idag: 50 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h

Källa: Trafikkontoret
Visa merVisa mindre