Rivs. 1800-talstorpet Nybygget i Kyrkhamn kommer rivas. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden under torsdagen. Något som Maria Hannäs (V) var emot. Foto: Claudio Britos och Maurits Otterlo

Klubbat: 1800-talstorpet Nybygget rivs

Rivningsbeslutet har skjutits upp under en hel vår. Men en majoritet i stadsbyggnadsnämnden klubbade till sist att riva 1800-talstorpet Nybygget i Kyrkhamn.

  • Publicerad 14:19, 10 jun 2022

Rivningsbeslutet kring torpet i Kyrkhamn skulle tas av stadsbyggnadsnämnden redan i mars, men på grund av många andra ärendenoch att Moderaterna velat ha in mer underlag har beslutet skjutits fram flera gånger om.

På torsdagen den 9 juni röstade till sist en majoritet i nämnden för den omtalade rivningen. Beslutet innebär att själva torpet och ladugårdsbyggnaden rivs. Även övriga tillbyggnader väntas rivas genom tilläggsbeslut.

I mars medgav fastighetskontoret för Mitt i att brister i tillsynen är anledningen till att man river Nybygget. Staden har låtit hyresgäster genomföra förödande renoveringsarbeten under årens lopp.

Rivs. 1800-talstorpet Nybygget i Kyrkhamn kommer rivas. Foto: Claudio Britos

Var emot. Maria Hannäs (V) ville att Nybygget skulle få stå kvar. Foto: Maurits Otterlo

Fåtal torp från tiden i västerort

Enligt kommunens besiktningsprotokoll från december 2020 anses själva torpbyggnaden och taket vara i väldigt dåligt skick. Innertaket riskerar rasa och vinden beskrivs som mögel- och rötangripen.

Torpet är ett av ett få från mitten av 1800-talet som finns kvar i västra Stockholm, och frågan har varit känslig. Både Hässelby hembygdsförening och grannar i området har stridit för att staden skulle renovera, alternativt riva och bygga ett likadant torp.

Rivningen av 1800-talstorpet väcker starka känslor

Under våren tog även Vänsterpartiet ställning för att bevara Nybygget.

– Vi beklagar rivningslovet och ville absolut inte gå med på det. Det är viktigt för våra kommande generationer att även i en stor stad ha möjlighet att kunna läsa av det tidigare landskapet med torp eller lador. Här finns ju dessutom inget annat planerat, som till exempel bostäder, säger Maria Hannäs (V), i stadsbyggnadsnämnden.

Vikande vägg. På torpets gamla pumphus har väggen helt vikt sig. Rester av möbler och konservburkar låg inne på golvet när Mitt i besökte Nybygget i mars. Foto: Claudio Britos

Men stadsbyggnadskontoret har inte ansett att bebyggelsen är av särskilt kulturhistoriskt intresse, och man föreslog med hänsyn till det eftersatta underhållet och säkerhetsrisken att rivningslov skulle ges.

Staden medger brister inför rivningen

Ladan. Även ladubyggnaden intill torpet ska rivas. Foto: Claudio Britos

Vinden. Det är rasrisk i huset, enligt staden. Foto: Claudio Britos

Torpet byggdes troligen runt 1860

Torpet Nybygget byggdes troligen kring 1860 enligt mantalslängderna, uppger Hässelby hembygdsförening.

Själva boningshuset började under 1950-talet arrenderas ut för trädgårdsbruk och som bostad till lantarbetare på Riddersvik. Uthyrningen upphörde 2002.

De flesta byggnaderna i Kyrkhamn uppfördes när Lövsta sopstation var nyöppnad runt förra sekelskifett. 1975 sålde staden flera av sina hus, men ett tiotal blev kvar i stadens ägo.

Bland annat Ingenjörsvillan, Kontorsvillan, Lövsta skola och torpet Nybygget.

Upprustningar har gjorts, men flera av byggnaderna har ändå ekat tomma länge. I april 2021 meddelade fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) att vatten och avlopp var aktuellt att dra till byggnaderna och att flera av husen ska börja användas på nytt sätt.

Men Nybygget har ansetts vara utom räddning. 2020 sade staden nej till förfrågningar om renoveringar och uthyrningar av Nybygget som bostad.

Ingenjörsvillan, som tidigare använts till konferenser, kurser och bröllop, kan komma att stängas för allmänheten och bli privatbostad. I Lövsta skola finns konst- och kulturlokaler, och här tror fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) att det finns potential för fler utställningslokaler.

Visa merVisa mindre