Här, på det nuvarande busstorget, ska Gustavsbergs nya bussterminal byggas. Axel Sirén och Moa Öhman presenterade förslaget för politikerna förra veckan. Responsen var positiv. Foto: Sebastian Davidsson

Kliv på bussen – i ett skeppsvrak

Gustavsbergs busstorg ska byggas om till en ny bussterminal. Ett förslag är att terminalen ska vara omgiven av vatten. – Det kommer att en aning likna två skeppsvrak som sticker upp ur vattnet, säger Värmdös kommunarkitekt Axel Sirén.

  • Publicerad 18:44, 9 mar 2014

I januari gav politikerna ett uppdrag till Moa Öhman, kommunens projektledare för Gustavsbergs­projektet. Naturen skulle prioriteras i det fortsatta planarbetet med Gustavsberg centrum.

Nu har Moa Öhman och kommunarkitekten Axel Sirén presenterat resultatet. De föreslår bland annat att vatten ska rinna genom hela Gustavsbergs centrum och ner till Farstaviken. Detta ska möjliggöra tre eller fyra dammar – mitt i centrum.

I en av dammarna ska den nya bussterminalen, som ersätter busstorget, stå. Men där slutar inte det spektakulära. Bussterminalen kommer till formen att likna två 90 meter långa fartyg.

– Känslan kommer svagt att påminna om två fraktpråmar som har legat här jättelänge sedan de sjönk, säger Axel Sirén.

Det är väggarna, väderskydden och bänkarna som ska bilda formen av två skepp.

Bussarna ska rulla in i den taklösa terminalen på ”landgångar” vid kortsidorna för att hämta sina passagerare. Betong blir huvudmaterialet.

Bussterminalen byggs inte på vatten, det kommer bara att vara en illusion. Dammen kommer att finnas runt om.

Det här blir enligt förslaget en av flera dammar i Gustavsberg. Förutom vid bussterminalen så ska en damm anläggas i centrum och en till i parken mellan centrum och hamnen.

Även gröna stråk ska gå genom centrum. De ska komma från tre håll: Munkmora, Kråkberget och Höjdhagen. Moa Öhman kallar hela naturprojektet för Centrumdalen.

– Samtidigt som vi ska bygga så vill vi återskapa känslan av den dalgång som fanns här förut, säger Moa Öhman.

Hon berättar att det fanns flera dammar i Gustavsberg innan bebyggelsen.

Genom att flytta in Gustavsbergsvägen så nära Kvarnberget som möjligt, bakom Runda huset, ska centrum också få mer parkyta. Där Gustavsbergsvägen går nu ska i stället Kyrkparken breda ut sig, enligt tidigare förslag.

Planerna är ännu inte klubbade och klara, men Axel Sirén tror mycket på att de blir verklighet.

– Det här är alldeles realistiska mål, säger han.

Känslan kommer svagt att påminna om två fraktpråmar.Axel Sirén, kommunarkitekt

Fakta

Ny gata kan gå genom centrum

Gustavsbergsvägen flyttas in mot Kvarnberget och Kyrkparken breder ut sig mellan hamnen och centrum, enligt trafikförslaget.

Gamla skärgårdsvägen förlängs och går ändå fram till centrum via Värmdövägen. Detta för att avlasta Gustavsbergsvägen och göra centrum lugnare.

Rondellen flyttas till andra sidan bussterminalen. Därifrån går en ny gata genom centrum, parallellt med Blekängsvägen.

Källa: Värmdö kommun

Visa merVisa mindre