Vill hålla ihop. Selma Välimäki, Manda Ledin, Monika Thorsen, Milou Wallström, Julia Jacobsen, Tindra, Theodore Sommin Wallman, Vincent Roache, Sigge Enzell, Elina Ringström går alla på Gröndalsskolan idag. Men till hösten splittras eleverna. Foto: Sacharias Källdén

Klasser i Gröndal splittras när skola försenas

Skolorna är proppfulla och flera skolbyggen försenade. Därför får flera barn i Gröndal, som börjar sexan nästa termin, åka till Kungsholmen för att gå i skolan i höst. Det har fått föräldrar att rasa mot splittrade klasser och långa restider.

  • Publicerad 19:00, 2 apr 2019

Gröndalsbon Sara Enzell har en son som går sista året på Gröndalsskolan, som är en F-5 skola. Till hösten, när han ska börja sexan, trodde Sara precis som många andra föräldrar i Gröndal att han och hans klasskompisar skulle få plats på Blommensbergsskolan, den stora åk 6-9 skolan i området.

Därför kom det som en chock för henne att hennes son istället placeras på Konradsbergsskolan på Kungsholmen.

– Det kommer ta över en timme för Sigge att åka till och från skolan varje dag och det är en stor utmaning att åka så långt i hans ålder, säger Sara Enzell.

"Brist på information och planering"

Totalt är det enligt staden 20 barn från Gröndalsskolan som velat gå på men inte fått plats i årskurs sex på Blommensbergsskolan. Eleverna sprids istället ut på olika håll. De flesta som inte fått något av sina skolval hamnar på Konradsbergsskolan.

KLUBBAT: Ny skola ska byggas i Gröndal

Mats Thorsens dotter fick plats på Högalidsskolan på Södermalm. Han hade aktivt valt att söka andra skolor om han vetat att det skulle bli så högt tryck på Blommenbergsskolan och är liksom många andra föräldrar upprörd över att ingen flaggade för det här inför skolvalet.

– Det här kan knappast ha kommit som en överraskning för dem. Man borde ha kunnat planera för det här, säger Mats Thorsen.

Rektorn: "Har varit tydlig"

Rektorn på skolan bekräftar att det till hösten är ovanligt många i närområdet som sökt och inte fått plats i sexan på Blommensbergsskolan.

Ett skäl till att skolan inte lyckas att möta trycket är att en planerad flytt, till nya större, lokaler i Kilaberg har försenats ett halvår. Tanken var att skolan i höst skulle kunna ta emot tre årskurs sex-klasser i nya lokalerna, men eftersom flytten sker först vid årsskiftet blir det bara två klasser som vanligt.

Efter nederlaget vid Trekanten – staden gör om kontorshus till skola

Rektorn tycker själv att hon har varit tydlig med det här inför skolvalet.

– Jag kan aldrig lova att alla kommer in. Jag var även varit noga med att betona att det skulle vara tight med platserna till årskurs sex vid det öppna huset. Hur tight beror helt på vilka val eleverna gör och det vet jag inget om förrän efter sökperioden, säger Helena Forsell, rektor på Blommensbergsskolan.

Enligt utbildningsförvaltningen har stadens regelverk följts och inget barn får längre väg än tre kilometer till skolan, som är den politiskt satta maxgränsen för hur långt mellanstadiebarn ska behöva ta sig.

Föräldrar överklagar

Men föräldrarna tycker inte att svaren från rektor och förvaltningen håller utan anser att stadens agerande är direkt felaktigt. Flera av dem har gått samman och skickat in en gruppöverklagan och efterlyser både transparens om hur placeringarna av elever gått till och en dialog om hur situationen kan lösas.

Deras mål är att få upp baracker vid Blommensbergsskolan där barnen kan gå en termin fram till skolflytten.

– Det här handlar inte bara om att ge några barn ett busskort utan det handlar om kompisar, gemenskap och trygghet. De borde ha planerat och gjort rätt från början, säger föräldern Anna Wallman.

Fullt. Blommensbergsskolan ska renoveras och får under flera år större lokaler i Kilaberg. Där får fler elever plats men den gamla skolbyggnaden är fylld till bredden i höst. Foto: Sacharias Källdén

Grundskolechefen: "Det här är ett speciellt år"

Just i år är det extra tajt med skolplatser i årskurserna 6-9 i Hägersten-Liljeholmen, enligt grundskolechefen i området, som ändå är nöjd med lösningen för Gröndalseleverna.

Midsommarkransens grundskola har inte ens börjat byggas och är försenad med många år. Sjöviksskolan i Årstadal, som skulle flyttat till nya lokaler förra året, står färdig först till hösten och kontorslokalerna som byggs om i Kilaberg som Blommenbergsskolan ska ta över blir inte heller klara i tid.

Kampen om ny skola splittrar Kransen

"Ett speciellt år"

– Det här är ett speciellt år där vi har ett glapp innan våra nya lokaler är klara. Vi är försenade med skolbyggnationen men vi klarar ändå att följa det regelverk som finns, säger grundskolechefen Peter Bragner om skolsituationen.

Att tio elever från Gröndal inte fått någon av sina önskade platser utan placerats på Kungsholmen tycker han, trots kritiken från föräldrarna, är en bra lösning.

– Att barn i den här åldern får en bit att åka till sin skola är i sig inte ovanligt, men det är något nytt och okänt att behöva åka längre. Jag tror att det är en vanesak, säger han.

"Så här systemtet fungerar"

Han understryker att avstånden mellan hem och skola är satta av politikerna och att skolplaceringarna inte styrs av att klasser ska få hålla ihop.

– Regelverket ska garantera en rättssäkerhet för alla elever och vi gör det bästa möjliga för varje elev inom det regelverk vi har. Sen kan man alltid ha andra önskemål men det är så här systemet fungerar.