Klartecken för ny bussterminal

Socialdemokraterna i Stockholm säger ja. En bussterminal för Nackas och Värmdös bussar ska byggas i Katarinaberget. Terminalen kan stå klar om tio år.

  • Publicerad 13:30, 25 maj 2015

I dagarna har Socialdemokraterna i Stockholm bestämt sig: Slussen ska byggas om och en ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna ska byggas i Katarinaberget.

S, som tillsammans med MP, V och FI har majoritet i Stockholm, har efter att den tidigare detaljplanen underkänts inväntat en utredning om Slussenprojektet. Den är nu klar.

”Vår bedömning är att lokaliseringen av bussterminalen i Katarinaberget tydligt kommer att framstå som det bästa alternativet och att även miljödomstolen kommer att dela den uppfattningen, skriver Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd i Stockholm”, i ett mejl till Lokaltidningen Mitt i.

Nu ska en ny detaljplan tas fram. Även om den överklagas är Jan Valeskog optimistisk.

”Stockholms stad är starkt övertygad om att detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget kommer att godkännas, även om ingen kan lova en sådan sak till hundra procent”, skriver han.

Vid länsstyrelsens prövning av den förra detaljplanen, som fick underkänt, såg man inga hinder för en bussterminal i Katarinaberget, berättar Jakob Sahlén, planhandläggare på länsstyrelsen, en av myndigheterna som kan komma att pröva en överklagan av en ny detaljplan.

Inte heller miljödomstolen eller miljööverdomstolen hade invändningar mot placeringen i Katarina­berget. Invändningarna rörde det formella, som avsaknad av alternativa placeringar och bristande samråd.

Fortfarande återstår att pröva en överklagan från markägare som protesterat mot hur vattennivåerna påverkas, och som har vänt sig till Högsta domstolen för prövningstillstånd.

”Vi är säkra på att staden kommer att nå en bra överenskommelse med berörda fastighets­ägare. Det ligger i allas intresse och Stockholms stad har en god tradition att komma överens med fastighetsägarna i olika projekt i staden”, skriver Jan Valeskog.

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), är nöjd:

– Äntligen. Det är bra att S nu också inser att vi behöver en kapacitetsstark och bekväm bussterminal vid Slussen. Den nya vänstermajoriteten i Stockholm har dock fördröjt arbetet med detaljplanen i nästan ett år, säger han.

– Karin Wanngårds uttalande om gasen i botten för nya Slussen måste gälla arbetet med den nya detaljplanen också, säger han. Därför är det besked de gett om att inte anta detaljplanen förrän i slutet av 2017 lite illavarslande och ger mer intryck av krypkörning.

Khashayar Farmanbar (S), är oppositionsråd i Nacka:

– Viktigast är att det blir en bussterminal vid Slussen. Sett till Nacka- och Värmdöbornas arbetspendling är en terminal i ytläge bättre, men viktigast är att det blir en terminal med hög kapacitet.

En ny detaljplan för bussterminalen väntas vara klar för samråd i höst. En bussterminal i Katarinaberget kan stå klar tidigast 2025.