Telegrafberget sträcker sig 85 meter över havet. Här finns ett utsiktstorn. Foto: Claudio Britos

Klart: Telegrafberget blir naturreservat

Tyresö får ett åttonde naturreservat i Telegrafberget på Brevikshalvön. Telegrafberget blir det tredje största reservatet i Tyresö efter Tyresta och Alby.

  • Publicerad 16:51, 4 feb 2021

Mitt i Tyresö har tidigare skrivit om att en enig kommunstyrelse sagt ja och nyligen ställde sig också kommunfullmäktige bakom beslutet.Naturreservat sträcker sig från berget – där Tyresös högsta punkt finns – ner mot den trolska skogssjön Ällmora träsk och vidare till Ällmoraängen.

Tyresö kan få nytt naturreservat i Telegrafberget

Namnet Telegrafberget kommer från en optisk telegrafstation som på 1800-talet fanns på berget.

Syftet med reservatet är bland annat ”att bevara och vårda ett tätortsnära naturområde med högt värde för biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer”.