Det nya torget Hagaplan tar plats i gränslandet mellan Solna och Stockholm, framför Nya Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Läsarbild Andersson Jönsson/Stockholm stad

Klart: Stockholm köper del av Solna – för en krona

Nya Hagastan innebär nya gränsdragningar. Stockholm norpar en bit av Solna när kommungränsen justeras av praktiska skäl. Det beslutades av fullmäktige på måndagskvällen.

  • Publicerad 11:54, 6 nov 2019

Som Mitt i tidigare har rapporterat ska kommungränsen mellan Solna och Stockholm justeras, för att bättre följer kvarterens uppbyggnad när Hagastaden växer fram söder om Nya Karolinska.

Östra Eugeniavägen, mellan Hälsingegatan och Bellmansterrassen, och Hagaplan flyttas från Solna och hamnar istället i Stockholms stad. Områdets yta motsvarar ungefär en och en halv fullstor fotbollsplan. Bild: Stockholms stad

Stockholm växer på Solnas bekostnad

Mark för en krona

Marken inom Norrtullsområdet som i dag ägs av Solna  överlåtes till Stockholm för en krona, mot att Stockholm genomför och betalar notan för flytt av Uppsalavägen och övrig bebyggelse inom området. Rent praktiskt innebär den nya gränsen till exempel att Norrmalms stadsdelsnämnd blir ansvarig för skötseln av blom- och buskplanteringar på Hagaplan och Eugeniavägen.

Gränsdragningen godkändes i exploateringsnämnden i Stockholm stad strax före jul 2016. På måndagskvällen klubbades detaljplanen för området i fullmäktige i Stockholm.

Bygget väntas  dra i gång tidigast 2022.

I Solna tas Stockholms ”erövring” med ro:

– Det är en kommungränsändring som föranleds av rent praktiska skäl. Om inte ändringen görs kommer kommungränsen att gå mitt i torget, vilket skulle innebär att Stockholm ansvarade för skötseln av den ena delen av torget och Solna för den andra delen av torget. Det är bättre att en part tar ansvar, och i detta fall ansvarar Stockholm för helheten, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).