Ung Omsorg, Marieberg äldreboende, Kungsholmen, Wivalliusgatan 17, Äldre, Unga, Umgänge, Generationer Foto: Sacharias Källdén

Klart: Stockholm inför nytt besöksstopp på boenden

Krisledningsnämnden har nu beslut om att införa besöksstopp vid vård- och omsorgsboenden i Stockholm. Detta gäller från och med i morgon, 12 november.

  • Publicerad 14:44, 11 nov 2020

Med anledning av den ökande smittspridningen vid länets äldreboenden sammankallade finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) idag Stockholms stads krisledningsnämnd. Under eftermiddagen fattades beslut om ett förnyat besöksstopp vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad.

– Smittspridningen ökar mycket i samhället. Utvecklingen är explosionsartad i Stockholm, och smittan har i snabb takt tagit sig in på våra äldreboenden, säger Erik Slottner (KD).

Besöksstoppet gäller från och med den 12 november till och med den 30 november. Före den 30 november ska en omprövning av beslutet ske.

– Vi måste göra allt vi kan för att stoppa det här, därför införs besöksstoppet.

Smitta på vart femte boende

Just nu är enligt uppgift inget boende särskilt drabbat. Däremot kan man konstatera att det i dag finns smitta på 18 stycken av Stockholms totalt 100 boenden. Totalt har 68 personer på boendena konstaterad smitta. Personal är inte inräknade.

-- Jag räknar tyvärr med att de här siffrorna kan komma bli betydligt värre. Man undrar hur det här är möjligt. Personalen ska använda både visir och munskydd i personnära arbetsmoment, och ska inte jobba vid minsta symptom, säger Erik Slottner och fortsätter:

– Det är svårt att leda i bevis, men mycket talar för att den asymtomatiska smittan är mycket större än vad man tidigare trott. Vi jobbar nu efter den teorin och efterfrågar därför bland annat ökad testning från Regionens sida av både äldre och personal.

UPPGIFTER: Totalt besöksstopp på äldreboenden i Stockholm planeras

Inte tillåtet att besöka äldreboenden

Från 12 -30 november införs ett tillfälligt besöksstopp på äldreboenden. Detta kan förlängas om ett nytt beslut fattas.

Sedan den första oktober har varje verksamhetschef på äldreboende kunnat införa egna besöksrestriktioner. Detta har sju äldreboenden utnyttjat.

Det var den18 mars som Stockholms stad första gången fattade beslut om besöksstopp på äldreboenden (1 april togs ett beslut om ett nationellt besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige) för att minska smittspridningen. Beslutet om besökstopp på särskilt boende hävdes den 1 oktober 2020.

Visa merVisa mindre