Flemingsberg. Spårväg syd längs med de planerade bostäderna på Hälsovägen. Foto: Total Arkitektur och Urbanism

Klart: Spårväg syd ska byggas

Spårväg syd och ett nytt cykelgarage ska byggas. Det står nu klart i samband med att Sverigeförhandlingen är överlämnad.

  • Publicerad 12:35, 20 dec 2017

I dag onsdag lämnade Sverigeförhandlingen över sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Beskedet: Nu höjs trängselskatten

Det innebär att alla avtal nu är slutna för att bygga ut infrastrukturen och bostadsbeståndet i landet. Däribland ingår Spårväg syd, ett nytt cykelgarage i Flemingsberg.

Huddinge har åtagit sig att betala 808 miljoner kronor samt att färdigställa 18 500 bostäder. Stockholms läns landsting ska betala 401 miljoner kronor och ansvara för fordon och depå.

Hela listan: Här byggs 18500 nya bostäder längs med spårväg syd

Staten har åtagit sig att medfinansiera projektet med 2,6 miljarder kronor i utbyte mot bostadsbyggandet.

Spårvägen ska gå från Flemingsberg via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen till Älvsjö.

Huddinge har också åtagit sig att bygga 23 olika cykelobjekt med koppling till Spårväg syd för totalt drygt 249 miljoner kronor. Bland annat ska ett stort cykelgarage byggas i Flemingsberg. Staten kommer skjuta till 62,1 miljoner kronor till dessa projekt.

Utöver detta står det klart att trängselskatten ska höjas och att en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan kan bli verklighet. Det omfattar även en utbyggnad av Roslagsbanan och en ny t-banestation i Hagalund.

Byggstart 2024

Spårvägen börjar byggas 2024 och ska vara klar 2034. Bostäderna ska stå färdiga senast 2035, enligt avtalet med staten.

Inom Spårväg syds influensområde bedöms på sikt cirka 40 000 nya bostäder byggas totalt, enligt Huddinge kommuns egna beräkningar.

Huddinge bedömer att 11 000 nya bostäder är direkt beroende av utbyggnaden av Spårväg syd. I Stockholm stad bedöms tillkommande bostäder längs Spårväg syd till cirka 15 000 till 20 000.

Visa merVisa mindre

Foto: Huddinge kommun

Fakta: Spårväg syd

Turtäthet: 10-minuterstrafik

Linjelängd: 17 kilometer

Antal hållplatser: cirka 16

Restid från start till mål: 35 minuter

Antal fordon: 11

Antal depåer: 1

Visa merVisa mindre