Ingång för resenärer från Katarinavägen. Foto: White Arkitekter/Link Arkitektur

Klart: Slussens bussterminal ska byggas

Trots invändningar mot brandsäkerheten har staden nu sagt ja till att bygga Slussens bussterminal.

  • Publicerad 11:35, 2 feb 2017

Jag känner mig ganska trygg med det

Arbetet med att bygga Nya slussen är i full gång men en viktig pusselbit ha fattats för att trafiklösningen ska bli komplett: den nya bussterminalen i Katarinaberget.

I dag torsdag beslutade en enig stadsbyggnadsnämnd att den från flera parter ifrågasatta bussterminalen kan börja byggas. Efter ett godkännande idag är det bara ett sista formellt godkännande i kommunfullmäktige som återstår.

I det förslag till detaljplan som nu klubbats är det mesta sig likt.

Terminalen ska in i berget, bussarna kör in och ut vid Stadsgårdsleden och resenärer får en huvudentré vid Katarinavägen.

Så ska Slussens nya bussterminal klara brinnande bussar

Efter den starka kritik mot bristande brandsäkerhet som riktades mot förslaget under den senaste granskningen, har faktaunderlaget kompletterats med en ny granskning av risk- och säkerhetsbedömningarna.

Det nya beslutet betyder att stadsbyggnadsnämnden anser att den planerade bussterminalen uppfyller kraven.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-blir-bussterminalen-vid-slussen-har-ar-detaljerna-om-nya-forslaget/aRKpeD!A413@YMQL6gSouhbAgQjA/

I förslaget till beslut framgår att bussterminalens brandskydd, till exempel vad gäller sprinklersystem, kommer att beskrivas mer detaljerat i bygghandlingsskedet.

Klippt ur förslaget till beslut

"Säkerhetskonceptet med avseende på brandskydd kommer beskrivas mer detaljerat i bygghandlingsskedet. En detaljplan reglerar inte i detalj åtgärder som till exempel vilken sorts sprinkelsystem som ska användas eller frågor på den detaljeringsnivån."

"En oberoende extern granskning har genomförts av risk - och säkerhetsunderlaget. Bedömningen gjordes att underlaget branschmässigt utfört och är tillräckligt som beslutsunderlag."

Visa merVisa mindre