Bussdepån i Kristineberg ska rivas, beslutat sedan tidigare. Foto: Mitt i Stockholm

Klart sedan tidigare att bussdepån skulle rivas

Hur allvarliga skadorna blir efter branden i bussdepån i Kristineberg är ännu oklart. Men beslut finns redan om att riva bussdepån och istället utveckla området med bostäder och idrottshall.

  • Publicerad 16:59, 26 nov 2018

Det är redan i dag klart att bussdepån ska rivas. Planen är att depån ska flytta till Tomteboda 2020-2021.

I stället ska marken utvecklas med omkring 800 lägenheter och 90 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Det finns även planer på både hotell och idrottshall.

Tanken är att bygget ska komma igång 2022 efter att marken först har sanerats. Ett tidigare förslag var att bussdepån skulle läggas under Kristinebergs IP men det förslaget är alltså strykt.

Om de framtida byggplanerna och rivningsbeslutet kommer att påverka möjligheten att reparera den brandskadade depån är ännu för tidigt att säga.