Foto: Johan Kindbom

Klart: S, MP och C:s budget styr nästa år

Samarbetskoalitionen (S, MP och C) får styra på sin egen budget kommande år. Det står klart sedan måndagens extra budgetfullmäktige röstade igenom styrets egen budget. Oppositionens budget kom aldrig ens upp till slutlig omröstning.

  • Publicerad 09:16, 21 jun 2016

Det senaste året har den styrande samarbetskoalitionen tvingats styra på oppositionens budget, sedan trepartialliansens (M, KD och L) budget vann i fullmäktige förra året. Trepartialliansen har haft stöd av SD och de två politiska vildarna under året, och mycket pekade på att oppositionens budget åter skulle vinna i år.

Förra måndagen, när budgeten egentligen skulle klubbas, minoritetsåterremitterade S, MP och C hela budgetärendet till denna måndag. Detta sedan trepartialliansen kommit med ett antal sena justeringar i sitt budgetförslag som samarbetskoalitionen ansåg att man inte hunnit analysera. Redan då blev relationerna inne i fullmäktigesalen frostigare än tidigare.

Och samarbetskoalitionen fick sista ordet detta budgetår.

Efter stor dramatik under måndagens möte, där S, MP och C valde att rösta på Rättvisepartiet socialisternas budgetförslag efter votering som ett andra alternativ till sin egen budget, vann till slut S, MP:s och C:s budget i fullmäktige när samarbetskoalitionens och RS budgetar ställdes mot varandra.

Med stöd av SD och de två politiska vildarna var förväntningarna på förhand att oppositionens budget återigen skulle vinna i en slutomgång, och därmed fälla samarbetskoalitionens budget.

Men trepartialliansens förslag kom alltså aldrig ens upp för omröstning mot det rödgröna förslaget.

Och tongångarna hos oppositionen är kritiska. Oppositionsrådet Martina Mossberg (M) hävdade efteråt att förfarandet varit rena kuppen från styret.

– Jag kan bara konstatera att Haninge nu styrs av en rödgrön kommunledning med stöd av ett revolutionärt parti på vänsterkanten. Jag vågar knappt tänka på vilka överenskommelser de har gjort. Det här är ett hån mot demokratin, säger hon.

Även KD:s gruppledare Marie Litholm är kritisk till hur samarbetskoalitionen

– RS budget skulle innebära att vi får en skuld i kommunen på 107 miljoner kronor. Vi hade kunnat ge igen på S fulspel genom att rösta på RS budget, men gjorde inte det.

Det har kallats en lokalpolitisk kris sista året i Haninge, då det rödgröna styret behövt styra på er budget. Blir det mindre krisartat nu?

– Jag tror det hade varit betydligt tuffare för dem om vår budget gått igenom denna gång eftersom det skulle innebära att hela deras politiska plattform skulle raderas.

Den stora skiljelinjen mellan de två blocken är driften av Haninges skolor. Samarbetskoalitionen vill investera mer i egna kommunala skolor, medan trepartialliansen vill se att fler av Haninges skolor byggs och drivs privat.

Åbyskolan, Runstensskolan, Brandbergsskolan är befintliga skolor som oppositionen velat ska tas över av friskoleaktörer och ytterligare fyra kommande skolbyggen har man velat ska drivas privat.

Men med budgetvinsten för S, MP och C blir det nu alltså en större inriktning på kommunala investeringar.

– Vi har ambitionerna att låta andra aktörer att investera. Kommunen klarar inte de miljardinvesteringsbehov vi står inför. 2019 och framåt ser det riktigt tufft ut för Kommunsverige, men det vill Haninges styre inte riktigt lyssna på. Signalen i kommunen måste vara att vi ska göra allt vi kan för att få in externa aktörer, går det inte då får vi såklart själva bygga skolor och förskolor, men först då, säger Marie Litholm.

Tobias Hammarberg, gruppledare i L, går till angrepp mot Centerpartiet efter budgetfullmäktige.

– Det är ledsamt att Centern sätter taktiserande framför ett ärligt agerande. Men mest synd är att Haninges barn får betydligt mindre resurser i skolor och förskolor som nu får det svårt att minska barngrupperna, säger han.

Petri Salonen (C) från samarbetskoalitionen säger till Mitt i att Tobias Hammarbergs angrepp på C inte ”bekymrar honon”.

– Liberalernas budgetförslag var fortsatta nedskärningar inom socialnämndens ansvarsområde, som man ville driva igenom med stöd från SD och de politiska vildarna. Nu har vi en budget där vi kan satsa på våra barn och unga och för ett växande och välkomnande Haninge, säger Petri Salonen (C).

Politikerna är överens om att kommunala skolor kontra friskolor är den stora frågan som skiljer blocken åt.

– Vi tar ansvar för skolans utveckling och utmaningar med vår budget. Ansvaret tar man inte om man privatiserar befintliga skolor. Vi har högre ambitioner än oppositionen. Vi förbättrar kommunen för barn och unga, och vi bygger fler bostäder, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ni vill ju bygga fler egna skolor än oppositionen. KD är bland annat rädda för en alltför stor skuldsättning om kommunen själv uteslutande bygger Haninges kommande skolor?

– En skola vi bygger är ju en investering och tillgång. Vi bygger inte något som inte har ett värde. Jag tycker det vore fruktansvärt illa om kommunen inte skulle ha råd att investera i våra barn och unga.

Meeri Wasberg tar lätt på kritiken mot agerandet inne i fullmäktigesalen, där alltså samarbetskoalitionen röstade på Rättvisepartiet socialisternas budgetförslag och på så sätt lyckades blockera oppositionens budget.

– Det är absolut ovanligt att göra som vi gjorde. Men det är lika ovanligt som att M låter sig stödjas av L, KD och SD för att få igenom sin budget, vilket gjordes förra året. Att Moderaterna är sura för att de inte fick igenom sin budget tillsammans med SD förstår jag. Men det finns fler saker i RS budget som är exakt lika våra än vad oppositionen har. Då ville vi hellre att RS budget ställdes mot vår än oppositionens.

Ni har tvingats styra på oppositionens budget under ett års tid. Nu har ni till slut fått igenom er egen budget, hur stor blir skillnaden?

– Det har naturligtvis varit många utmaningar för oss senaste året. Det är många uppdrag som återstår att hantera utifrån budgetbeslutet förra sommaren. Men framförallt är det skönt att Haningeborna nu slipper tvångsprivatiseringar och att Kulturparken i Handen blir kvar. Vår budget blir bra för Haninge.

Kommunstyrelsens förslag, i det här fallet samarbetskoalitionens, är alltid grundförslaget. Alla andra budgetar på bordet ställs mot huvudförslaget, och denna gång vann trepartialliansens förslag först mot SD:s. Men sedan förlorade alltså trepartialliansens förslag mot RS. Och till sist vann kommunstyrelsens förslag mot RS i slutomgången.