Utgifter. Kostnaden för projektet förväntas uppgå till över 50 miljoner kronor. Foto: Karin Nilsson

Klart: Nytorpsbadet rustas upp

Nytorpsbadet är i stort behov av renovering. Utan åtgärder riskerar verksamheten att stängas. Därför har idrottsnämnden beslutat att rusta upp bassängen samt bygga nya omklädningsrum och toaletter.

  • Publicerad 12:46, 12 mar 2021

Det möjliggör en utveckling av badet i en framtid

Nytorpsbadet på Nytorps gärde byggdes 1961 och är så pass nedgånget att för om det ska kunna användas vidare så krävs en omedelbar upprustning, annars riskerar man att behöva stänga ner verksamheten. Det visar en kartläggning som Stockholm stad gjort.

I februari beslutade därför idrottsnämnden att renovera och utveckla badet. Fastighetsförvaltningen får nu i uppdrag att riva nuvarande teknikbyggnad och ersätta med ny, som ska vara i ett läge närmare en framtida lokalgata.

Utöver det ska en barnplaskbassäng byggas och den befintliga 25-metersbassängen ska renoveras. I samma veva planeras en ny servicebyggnad med utrymmen för entré, omklädning, toaletter och personal.

"Det betyder att området även fortsättningsvis kommer att ha tillgång till ett utomhusbad", skriver Sophie Dahlberg, planeringschef på idrottsförvaltningen, i ett mejl till Mitt i.

Tidplan

Utredningsarbetet för badet förväntas vara klart under tredje kvartalet i år.

Under det tredje kvartalet ska även inriktnings- och genomförandebeslut fattas.

Produktionen planeras starta under sista kvartalet 2021.

Första delprojektet förväntas färdigställas fjärde kvartalet 2022.

Visa merVisa mindre

Att rädda kvar badet bidrar också till kommunfullmäktiges inriktningsmål - att ge barn och unga möjlighet att utöva idrott efter egna förutsättningar.

Fler bassänger på sikt

Parallellt pågår ett detaljplanearbete som innebär cirka 500 nya lägenheter i området. Det betyder att badet kan få fler besökare i framtiden, menar Sophie Dahlberg.

Tanken är därför att på sikt bygga en 50-metersbassäng samt en undervisningsbassäng.

"Det ingår i arbetet med att ta fram en ny detaljplan där ytan för badet ingår. Det möjliggör en utveckling av badet i en framtid men ingår inte i nuvarande renovering", skriver Sophie Dahlberg.

Behov. Nytorpsbadets faciliteter och tekniska installationer behöver bytas. Om det inte görs riskerar idrottsförvaltningen att behöva stänga ner verksamheten, delvis eller helt. Foto: Arkiv

Viktigt för området

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) ser satsningen som viktig för området.

"Den kommer öka attraktionskraften inte bara för badet utan för hela närområdet och ge många möjlighet till både rekreation, motion och livsviktig simträning", säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt Karin Ernlund är ambitionen att upprustningen inte ska påverka öppettiderna nu i sommar. Hur det blir nästa år är för tidigt att säga.