Nu ska framkomligheten för cyklister bli bättre på bron. Foto: Ida Leveby Andersson

Klart: Nya cykelbanor byggs över Bällstabro

Bällstabro ska få nya cykelbanor i vardera riktning. Det beslutade Trafiknämnden i slutet av förra veckan.

  • Publicerad 11:00, 18 nov 2019

I dag måste cyklister som vill över Bällstabron, på kommungränsen mellan Sundbyberg och Bromma, ge sig ut bland bilister och trängas.

På de breda trottoarerna får nämligen endast gångtrafikanter vara. Det händer dock allt oftare att cyklister tar genvägen över gångbanorna, speciellt i rusningstid.

Men snart ska framkomligheten bli bättre, åtminstone för cyklisterna.

Ska få cykelbanor i båda riktningarna

Bron, som är 21 meter bred och 60 meter lång, består av fyra körfält med gångbanor på vardera sida.

Enligt beslutet som nu klubbats av politikerna ska samma antal körfält finnas som i dag, men de blir något avsmalnade. Det ska göra att utrymme skapas för att bygga enkelriktade cykelbanor på vardera sida om vägen.

Cykelbanorna ska börja byggas år 2021, till en kostnad av 4,5 miljoner kronor.

Foto: Ida Leveby Andersson