Värmdös nya styre: Majoritet för Värmdö. MP, C, M, L och KD. Foto: Linda Dahlin

Klart: Ny majoritet för Värmdö

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet kommer tillsammans att leda Värmdö under mandatperioden. Den nya majoriteten kallar sig Majoritet för Värmdö.

 • Publicerad 07:30, 18 okt 2018

De kallar sig varken GRÖNblå eller BLÅgrön – utan ”Majoritet för Värmdö”.

– Det är glädjande att kunna bilda en ny härlig kraft som kommer att föra Värmdö framåt de kommande fyra åren, säger Deshira Flankör (M), kandidat till ordförande i kommunstyrelsen.

Den nya majoriteten kallade till en presskonferens i kommunhuset på torsdagsmorgonen. Efter långa förhandlingar efter valet var det klart. Det blir alltså den tidigare Alliansen som tillsammans med Miljöpartiet ska styra Värmdö de närmsta fyra åren. De får majoritet i fullmäktige, samt i alla nämnder och styrelser.

Under morgonen presenterade de vilka frågor de har kommit överens om. Det råder enighet mellan partierna att prioritera kommunens kärnverksamheter såsom skola, barnomsorg och stöd till äldre och personer med behov.

Oeniga om Östlig förbindelse

En fråga som de inte är överens om är Östlig förbindelse, där har de kommit överens om att de inte är eniga.

M, C, KD och L kommer att fortsätta driva frågan om leden utan stöd av MP som inte vill ha den.

Den nya majoriteten i Stockholms stad har sagt nej till att investera i Östlig förbindelse. Hur ska ni fortsätta att driva frågan?

– Vi hoppas på den nya regeringen. Stockholms stad har sagt nej till att finansiera leden, vi kommer att fortsätta att arbeta för en Östlig förbindelse, säger Deshira Flankör (M), som kandiderar till att fortsätta vara ordförande i kommunstyrelsen.

Några nya gruppledare presenterades, Anna Lipinska är ny gruppledare för KD.

– Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Värmdö. Vårt fokus är lika mycket barnens uppväxtvillkor som att våra äldre måste bli behandlade med respekt och värdighet, säger hon.

Ny gruppledare för C

Kristina Lång är ny gruppledare för C.

– Tillsammans vill vi underlätta i vardagen genom att öppna upp för båtpendling och fler väl placerade infartsparkeringar, säger hon.

Stort fokus kommer att ligga på miljö och klimat i samarbetet. Något som Filip Joelsson, MP:s gruppledare, känner sig nöjd över.

–Vi ser fram emot att göra det lättare för Värmdöbor att ha en klimat- och miljövänlig vardag. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi ser också fram emot att komma i land med arbetet för en giftfri Farstavik, säger han.

Finns det en risk att Miljöpartiets väljare känner sig svikna när ni bildar majoritet med allianspartierna?

– Det kan det finnas, å andra sidan har Miljöpartiet styrt tillsammans med borgerligt block tidigare i Värmdö, så det är inte något nytt. Jag tycker vi har fått igenom många frågor som rör miljön. Vi vill värna om havet, skogen och klimatet, säger Filip Joelsson (MP).

Farstaviken prio ett

Lösningar för Farstaviken är även det första Deshira Flankör (M) vill ta tag i.

– Det är mycket som vi har kommit överens om, men att ta tag i lösningar för en giftfri Farstavik, står som nummer ett på listan, säger hon.

Fredrik Sneibjerg (L) blir kvar som gruppledare för Liberalerna.

– Våra skolor har en bra grund att fortsätta utvecklas på. Vi vill att alla barn ska nå kunskapsmålen oavsett förutsättningar och behov, säger han.

I Värmdö kommun håller det nya fullmäktige sitt första sammanträde den 24 oktober. Då tar det nya styret form genom valet av ny kommunstyrelse.

Fakta

Majoritet för Värmdö har enats om:

 • »  Rätt förutsättningar för kommunens kärnverksamhet som exempelvis en skolpeng i paritet med länets kommuner.
 • »  Satsa på elevhälsa och psykisk hälsa för unga, bland annat verksamheten Hamnen.
 • »  Fler samarbeten med privata aktörer i byggandet och driften av nya verksamheter.
 • »  Förenkla företagsetableringsprocessen.
 • »  Bygga fler bostäder, inte minst för studenter, äldre och personer medfunktionsnedsättning
 • »  Ökade insatser för ett bättre och renare hav, sjöar och natur.
 • »  Naturreservat i Ekedalsskogen ska påbörjas under mandatperioden.
 • »  Lösningar för en giftfri Farstavik.
 • »  Hållbart VA-nät, öka takten och se över standarden i nätet.
 • »  Undersöka var 60/40-bestämmelsen kan upphävas.
 • »  Satsning på klimatet, förnybar energi och fossilfritt Värmdö 2022.
 • »  Fler centrum- och pendlingsnära infartsparkeringar.
 • »  Säkra och sammanhängande cykelbanor för bl. a. pendling.
 • »  Båtpendling.
 • »  Utveckla Gustavsbergs hamn.
 • »  Ökat fokus på stadsplanering och detaljplaner.
 • »  Östlig förbindelse, M, C, L och KD är överens med MP om att inte vara överens i denna fråga.
Källa: Majoritet för Värmdö
Visa merVisa mindre

Fakta

Mandatfördelning KF

Valresultat kommunvalet i Värmdö 2018: Antal röster i procent samt mandat i kommunfullmäktige:

 • Moderaterna: 27,28 %, 14 mandat
 • Socialdemokraterna: 26,84 %, 14 mandat
 • Centerpartiet: 8,85 %, 5 mandat
 • Liberalerna: 6,79 %, 3 mandat
 • Kristdemokraterna: 5,51 %, 3 mandat
 • Vänsterpartiet: 4,57 %, 2 mandat
 • Miljöpartiet: 6,58 %, 3 mandat
 • Sverigedemokraterna: 12,87 %, 7 mandat
 • Feministiskt initiativ: 1,46 %, 0 mandat
 • Övriga partier: 0,57 %, 0 mandat
Källa: Länsstyrelsen
Källa: Länsstyrelsen Stockholms län
Visa merVisa mindre