Här på parkeringen vid Tantolunden ska det byggas 22 lägenheter för nyanlända. Fotot togs vid ett informationsmöte om modulhuset i våras. Foto: Karoline Montero Araya

KLART Modulhus byggs vid Tantolunden

Staden får rätt att bygga tillfälliga bostäder för nyanlända intill Tantolunden. Det blir innerstans första modulhus.

  • Publicerad 15:33, 4 sep 2017

Det är 22 lägenheter som staden nu får grönt ljus att bygga på en del av parkeringen mellan Ringvägen och Tantolunden, som tidningen Mitt i Södermalm var först att rapportera.

Det här står klart sedan både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen avslagit alla överklaganden av bygglovet av modulhuset. I och med att ingen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen har det nu vunnit laga kraft.

Här ska staden bygga modulhus för nyanlända på Södermalm

Byggs för familjer

Bostäderna ska vara tillfälliga hem åt personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Totalt räknar staden att ett 90-tal nyanlända kan få bo här.

– Det är familjer som vi bygger för i första hand. Det här är ingen jättestor etablering men allting är välkommet. Vi försöker hitta olika platser och lösningar, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för nyanlända.

I år måste staden erbjuda tillfälliga bostäder åt 2858 nyanlända stockholmare.

– Nu ser det bra ut. Vi håller takten och klarar de anvisningar vi får. Under juni och juli har det kommit så många som 800 personer som har kunnat flytta hit, säger Anna Mölgård.

Ett genomförandebeslut om bygget tas av Stockholmshems styrelse och planeras innan årsskiftet. Sedan väntas bygget starta under 2018.

Lugnt möte om nytt boende för nyanlända på Södermalm

Färre nyanlända nästa år

Nästa år förväntas något färre nyanlända till Stockholm men behovet av sådana här så kallade genomgångsbostäder, som är ett första boende för nyanlända medan de söker egen bostad, är fortfarande stort, enligt Anna Mölgård.

– Migrationsverket har inte hunnit hantera alla ärenden från 2015 och 2016 ännu. Även om prognoserna pekar på att det blir färre nästa år är det ändå en hög nivå så vi måsta anstränga oss, säger hon.

Här välkomnas Vintertullens nyanlända av söderborna

På Södermalm finns sedan i höstas ett tillfälligt genomgångsboende med plats för runt 600 nyanlända på Katarina Bangata i Vintertullen, men modulhuset vid Tanto blir det första i innerstan. Ytterligare ett modulhus planeras innanför tullarna i Hjorthagen men här finns ingen bygglovsansökan klar.