Finland. På onsdagen kom regeringen med beskedet att Järfälla blir finskt förvaltningsområde. Foto: Mostphotos

Klart: Järfällaborna får rätt till äldrevård och förskola på finska

Först blev det nej. Men nu har regeringen beslutat att Järfälla, där var tionde invånare har finsk anknytning, ska bli finskt förvaltningsområde. "Äntligen!", säger Mika Metso (S), ordförande i kultur,- demokrati och fritidsnämnden.

  • Publicerad 13:11, 13 dec 2017

Alla Järfällabor med finsk anknytning – vad sägs om äldreomsorg på finska, finska i förskolan och kulturaktiviteter, även det på finska?

Det blir snart en lagstadgad rätt i Järfälla, då regeringen har godkänt kommunens ansökan om att bli finskt förvaltningsområde.

– Äntligen! Vi har kämpat för det här i flera år, och jag vet att den finska minoriteten i Järfälla känt en frustration över att det dröjt. Det känns som en lättnad, säger Mika Metso (S), ordförande i kultur,- demokrati och fritidsnämnden i Järfälla.

Nästan var tionde Järfällabo har finsk anknytning enligt statistik från SCB, vilket innebär att personen själv är född i Finland eller har en förälder eller far/-morförälder från Finland.

"En viktig demokratifråga"

Att bli finskt förvaltningsområde innebär att kommunen måste se till att det finns äldreomsorg, förskolor med tillgång till finskspråkig personal och ett kulturutbud för alla Järfällabor med finsk härkomst. Kommunen ska också jobba för att främja finskan.

– Det är en hel del vi förpliktigar oss till. Vi ska erbjuda finska på våra servicecenter, översätta viktiga delar av kommunens hemsida och se till att det finns en likvärdighet i tillgången till finskspråkig undervisning i förskolan och skolan. Det är en viktig demokratifråga, säger Mika Metso.

Sedan tidigare ingår tillgång till finska som hemspråk i skolan i skollagen, eftersom finska är ett nationellt minoritetsspråk.

Har fått avslag tidigare

Redan 2014 ansökte kommunen om att bli finskt förvaltningsområde, och har gjort det på nytt sedan dess, med avslag varje gång. Anledningen har bland annat varit att regeringen, som är de som beslutar om frågan, velat se över vilka effekter förvaltningsområdet haft på de kommuner där det gällt och att budgeten stramats åt. Men nu har de alltså tänkt om, och från och med 2018 är Järfälla ett finskt förvaltningsområde.