Klart: Inget OS i Haninge eller Botkyrka

Ny blågröna majoriteten i Stockholms stadshus säger nej till OS.

 • Publicerad 13:39, 12 okt 2018

Klockan 12.30 på fredagen kallade Miljöpartiet och de fyra Allianspartierna till pressträff i Stockholms stadshus.

De presenterar där en gemensam vision för hur de vill styra Stockholms stad de kommande fyra åren.

– Miljöpartiet gick till val på att göra Stockholm till en öppen och modern stad, säger Daniel Helldén (MP).

Både Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna betonar att det har varit viktigt att stänga Sverigedemokraterna ute.

Stockholms nya blockpolitik

Stockholms kommunfullmäktige har 101 mandat. Alliansen och MP får 54 mandat. De rödrosa och SD har tillsammans 47 mandat.

Detta vill den nya grönblåa majoriteten göra

Ekonomi

 • Det finns en ambition att sänka skatten.
 • En budget i balans.
 • Stockholms skuldbörda.
 • Effektivisering av förvaltningen.
 • Inga skattemedel ska gå till odemokratiska eller olagliga verksamheter.

Företagande

 • Förbättra det lokala företagsklimatet.
 • Skapa en trygghetsjour för företagare.
 • En lokal näringspolicy.
 • Ungdomar och företagande.

Stadsbyggnad

 • Bygga 10 000 klimatsmarta bostäder till år 2025.
 • Handläggningstiderna i byggprocesserna.
 • Utveckling av ytterstaden.
 • Bygg kvartersstad.
 • Exploatering av trädgårdsstaden.
 • Miljö- klimatperspektivet i byggprocessen.
 • Nedgrävning av Centralbron.
 • Ombilda hyresrätter i allmännyttan i ytterstaden, men däremot inte i närförort eller innerstaden.
 • Ingen Apple-butik i Kungsträdgården.
 • Inget Nobelcenter på Blasieholmen, vill i stället hitta en ny plats.

Natur

 • Inrätta nya naturreservat, bland annat en utredning om Ålstensskogen.
 • Stockholms tak ska bli grönare.
 • Utreda en utsläppsfri innerstad till 2030.
 • Utöka reservatsgränsen för Årstaskogen.
 • Fasa ut kolkraftverket i Värtahamnen till 2022.

Trafik

 • 1,5 miljarder till ökad framkomlighet.
 • En plan för hur motorleder ska kunna överdäckas.
 • Fler gågator och fler sommargågator.
 • Laddinfrastrukturen.
 • Utreda utsläppsfri innerstad 2030.
 • Miljözoner på Hornsgatan och andra gator där luftkvaliteten är dålig.
 • Näringslivets transporter.
 • Inrätta en ny klimatmiljard.
 • Inga pengar till Östlig förbindelse.
 • Prioriteringar på gång-, cykel och kollektivtrafiken.
 • Inte stänga Bromma flygplats, men inte heller arbeta för att förlänga avtalet efter 2038.

Skola och förskola

 • Kungskapsresultaten.
 • Målstyrning och minskad administrativ arbetsbörda.
 • Stärk läraryrkets attraktivitet.
 • CSI-grupperna.
 • Elevhälsogaranti.
 • Återgång till 30 timmar förskola per vecka för barn till föräldralediga.
 • Införa språkförståelsetest i föreskoleklasserna.

Socialt

 • Satsa på socialsekreterarna.
 • Familjecenter.
 • Uppsökande arbete för personer med försörjningsstöd.
 • Sociala insatsgrupper.
 • Arbete mot hedersförtryck.
 • Lokala ordningsvakter och en trygghetsjour.
 • Fler övervakningskameror.
 • Mer samarbete med fastighetsägare för att öka tryggheten.
 • Handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism.

Arbetsmarknad, integration och idrott

 • Jobbtorgen.
 • Yrkes- och vuxenutbildningen.
 • Integrationspakt med näringslivet.
 • Civilsamhället.
 • Etableringscenter med snabbare väg till jobb för nyanlända.
 • Fler fristående aktörer.
 • Stockholm kommer inte att söka vinter-OS till 2026.

Kultur och fritid

 • Fri entré på stadens museum.
 • Flytta fotbollsplanen från Fredhällsparken för att bevara parkområdet.

Äldre

 • Boendegaranti för äldre över 85 år.
 • Språklyft för anställda inom äldreomsorgen.
 • Central trygghetsjour.