TAS INTE UPP. Foto: Claudio Britos

Klart: Ingen överprövning i Palmeärendet

Beslutet i Olof Palmeärendet kommer inte tas upp till ny prövning. Det meddelar överåklagare Lennart Guné.

  • Publicerad 11:13, 30 sep 2020

Enligt rättegångsbalken kan ett åklagarbeslut överprövas av en högre åklagare. Efter beslutet att lägga ned förundersökningen om mordet på Olof Palme har ett antal framställningar om överprövning kommit in till Åklagarmyndigheten.

Men det kommer inte att ske.

– Ingen av de personer som har begärt överprövning har en sådan anknytning till den nedlagda förundersökningen att det motiverar en prövning i sak av åklagarens nedläggningsbeslut. Vid en samlad bedömning anser jag inte heller att det föreligger sådana särskilda skäl som motiverar att ärendet nu tas upp till granskning, säger överåklagare Lennart Guné i ett pressmeddelande.

Så reagerar Stockholm efter Palmebeskedet

Normalt krävs det att den som begär överprövning har ett berättigat intresse av att få beslutet prövat, enligt åklagarmyndigheten.