Ordningsvakter, Farsta, Älvsjö Foto: Direktpress

Klart: Inga ordningsvakter till Hökarängen

Hökarängens centrum kommer inte att få ordningsvakter igen – trots att Stockholms stad överklagat beslutet tre gånger.  "Vi tycker att det är obegripligt att vi fått avslag", säger äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 12:15, 13 aug 2022

Nu står det klart att Hökarängens centrum inte får ordningsvakter. Trots att Stockholms stad har överklagat beslutet tre gånger har Högsta förvaltningsdomstolen avslagit ansökan att ta upp ärendet i högsta instans.

– Vi tar endast upp principfrågor, inte bedömningsfrågor, förklarar Ulrik von Essen, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Redan 2020 lämnade Stockholms stad in en ansökan om att göra Hökarängens centrum till ett förordnandeområde, ett så kallat LOV3-område där ordningsvakter har tillstånd att patrullera. Ansökan godkändes av polisens rättsenhet och i april samma år patrullerade ordningsvakter dygnet runt i Hökarängens centrum.

När tillståndet gick ut 2021 ansökte staden om en förlängning, vilket avslogs av polisens rättsenhet som ansåg att Hökarängen inte var i behov av patrullerande ordningsvakter.

Ökning av ordningsvakter

Från 2018 till 2022 har antalet ordningsvakter i Stockholm ökat från 18 till 180 stycken. Dessa ordningsvakter patrullerar i Stockholms 40 LOV3-områden.

Beslutet att Hökarängens centrum inte får ordningsvakter igen ser äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD) som en stor förlust.

– Vi tycker att det är obegripligt att vi fått avslag. Det finns ordningsstörningar här. Problem med missbruk, narkotikaförsäljning och ungdomsgäng, vilket skapar en otrygg stämning hos befolkningen. Det är väldigt frustrerande, säger han.

Avlasta polisen

Trots att polisens rättsenhet inte är för att ordningsvakter arbetar i Hökarängen menar Erik Slottner att patrullerande ordningsvakter skulle kunna avlasta lokalpolisen i Farsta.

– Det jobb som polisen inte har tid med i dag, exempelvis patrullera rent trygghetsmässigt, skulle ordningsvakter kunna hjälpa till med. Lokalpolisen i Farsta har till och med uttryckt ett önskemål om att ha ordningsvakter här.

Med jämna mellanrum rapporteras det om att ordningsvakter utövat övervåld och rasprofilering. Ser du trots det att ordningsvakter är lösningen?

– Den typen av klagomål kommer nästan aldrig på våra ordningsvakter. Jag har själv, privata, dåliga upplevelser av ordningsvakter utanför klubbar och krogar, men det är ju en helt annan typ av ordningsvakter. De är inte Stockholms stads ordningsvakter. Men såklart begås det alltid fel inom en verksamhet. Det är människor vi pratar om. Ibland jobbar fel person på fel position.

Mitt i har sökt lokalpolisen i Farsta som avböjer att kommentera.