Kräpplaspåret i Rågsved. Foto: Karoline Montero Araya

Klart: Här får Stockholm nytt naturreservat

Stockholm har fått ännu ett naturreservat. Efter en hård debatt fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta ett nytt naturreservat i Rågsved.

  • Publicerad 21:49, 28 maj 2018

Ett 94 hektar stort naturområde i Rågsved, mellan Magelungsvägen i norr och Huddinge i söder, blir nu ett naturreservat.

GUIDE: Packa fikakorgen och upptäck Söderorts skogar

– Med det här inrättar vi mandatperiodens tredje naturreservat och stadens elfte totalt. Väldigt många i Rågsved har kämpat länge för att det här området ska skyddas. Här finns en av stadens största våtmarker till exempel, sa miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) i debatten.

Ska garantera naturvärden för all framtid

Kommande år ska det byggas cirka 3 000 bostäder i Rågsved-Hagsätra och det nya naturreservatet i Rågsved ska enligt den rödgrönrosa majoriteten garantera att stockholmare ges en plats för rekreation och att den biologiska mångfalden bevaras – för all framtid.

Staden tänker lyfta Hagsätra-Rågsved – med 3 000 nya bostäder

Den borgerliga partierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att en naturreservatsbildning är helt fel väg att gå. Söderort lider större brist på arbetsplatser än på grönytor.

– Det här låser fast användningen för all framtid. Man kan bevara grönområden på många andra sätt än genom att bilda naturreservat. Söderort behöver arbetsplatser! sa Erik Slottner (KD).

Djup oenighet

Allianskollegan Björn Ljung (L) höll med och lyfte fram att Stockholm skulle må bättre av att Fagersjö, Rågsved och Farsta byggdes ihop med mer stad. Då blir ett naturreservat i mitten en stoppkloss, poängterade Ljung. Joakim Larsson (M) ifrågasatte att det nya naturreservatet inte ger några intäkter.

Cecilia Obermüller (MP) kontrade med att rada upp stora värden som garanteras i och med bevarad natur. Ren luft och rent vatten till exempel.

Stuvstabor får nytt naturreservat in på knuten

Debatten pågick i cirka en timme innan klubban föll.

Snösätragränd bevaras delvis

Industriområdet Snösätra, mest känt för att vara ett av Stockholms största områden för laglig graffiti, ligger delvis i det nya naturreservatet. Den norra delen ska sparas och utvecklas som kulturplats. Den andra, södra delen, ska avvecklas som industriområde och ingå i naturreservatet – efter att marken sanerats.

Tummen upp för stort kulturcenter i Snösätra

Kostnaden för att inrätta det nya naturreservatet beräknas till 54,9 miljoner kronor.

Karta. Grön prickad linje markerar gränsen för Rågsveds naturreservat. Foto: Stockholms stad

Inre delen av Hanveden

Rågsveds friområde utgör tillsammans med Högdalstopparna och Fagersjöskogen den innersta delen av den regionala grönkilen Hanvedenkilen och är en viktig länk till Stockholms natur- och parkområden.

Området utgörs delvis av ett gammalt kulturlandskap som inhyser en del mycket gamla träd, sex fladdermusarter och en av Stockholms stads största våtmarker som utgör livsmiljö för groddjur, fåglar och insekter.

Kommunala naturreservat i Stockholm:

Rågsveds friområde (i och med dagens beslut)

Årstaskogen

Älvsjöskogen

Judarskogens naturreservat

Kyrksjölötens naturreservat

Hansta naturreservat

Grimsta naturreservat

Nackareservatet i Stockholms stad

Sätraskogens naturreservat

Igelbäckens kulturreservat

Flatens naturreservat

Hagsätraskogen (beslut ännu ej fattat)

Visa merVisa mindre