Den så kallade modulbostadstomten i Jordbro. Foto: Stefan Källstigen

Klart: Haninge bröt mot upphandlingsreglerna i Jordbro

Haninge kommun bröt mot lagen om offentlig upphandling när kommunen i januari lät ett företag ta över hyresavtalet från ett annat. – Avtalet är ogiltigt ur upphandlingssynpunkt, säger Kerstin Sandin på förvaltningsrätten. Nu hotas kommunen av en stämning på 20 miljoner.

  • Publicerad 18:20, 2 dec 2019

Artikeln har uppdaterats.

Haninge kommun lät i januari i år fastighetsbolaget Bäverdammen fastighet och förvaltning AB ta över hyreskontraktet kring de cirka 60 modulbostäder som planerades mitt i Jordbro från byggbolaget Bo Cash AB.

Nu har förvaltningsrätten beslutat att Haninge bröt mot lagen om offentlig upphandling och att avtalet är ogiltigt.

Ska stämma Haninge kommun

Företaget Aura Communities, som ansett att de skulle fått projektet, ansökte i juni om överprövning hos domstolen och har tidigare sagt att man kommer att stämma Haninge kommun på 20 miljoner kronor om man vinner i domstolen.

–  Det finns ju andra infallsvinklar i detta, men prövningen vi gjort är uteslutande ur upphandlingsrättslig synpunkt, säger Kerstin Sandin, föredragande jurist på förvaltningsrätten.

Har ändrat inställning

Haninge kommun har ändrat sin inställning under processens gång.

Först hävdade kommunen att det handlade just om en överlåtelse och att Auras överklagan mot avtalet därför borde ha behövt komma långt tidigare, eftersom grundavtalet med Bo Cash slöts redan sommaren 2017.

Men i nya yttranden under året har kommunen i ett komplicerat juridiskt resonemang argumenterat för att man – trots kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasbergs (S) godkännande av avtalet i januari – faktiskt aldrig godkände hyresavtalet, utan bara godkände överlåtelsen av det och att det därför är ogiltigt.

Den så kallade modulbostadstomten i Jordbro står öde. Foto: Stefan Källstigen

Fakta

Modulbostäderna för nyanlända i Haninge

Från tio till fyra aktuella tomter. Haninges planerade modulbostäder, igångsatt efter flyktingkrisen 2015, blir inte så många som kommunen hade planerat. Här är de fyra områden som alltjämt är aktuella:

Handen: Häggvägen (skogsområdet söder om Örnens väg). Cirka 60 bostäder. Enda området i den ursprungliga modulbostadsplanen som är inflyttat.

Jordbro: Blockstensvägen/Lerstensvägen: Cirka 60 bostäder. Avtalet är just nu fryst av förvaltningsrätten. Haninge kommun riskerar mångmiljonböter genom projektet, och Haninge kommun och fastighetsbolaget Bäverdammen ligger dessutom nu i tvist.

Vendelsömalm, två områden: Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen: Cirka 30 bostäder. Ej påbörjade. Tyrestavägen/Brandbergsleden: Cirka 30 bostäder. Av dem blir det enbart ungdomslägenheter, och inga kommer att gå till nyanlända.

Visa merVisa mindre

– Vi har uppmärksammat att Haninge kommun ändrat inställning och att de velat att överklagan skulle avvisas, säger Kerstin Sandin.

Vet ni varför Haninge ändrat inställning?

– Nej, vi vet inte varför Haninge fört fram nya inställningar.

Haninge hävdar att allmänintresse funnits

Haninge kommun har hävdat att det förelåg ett allmänintresse och synnerlig brådska i januari 2019 att gå i mål med modulbostäderna åt nyanlända och att man därför kunde göra avsteg från upphandlingsreglerna.

”Gjorde inte bedömningen att det fanns allmänintresse”

– Haninge påstår ju att det fortfarande fanns ett allmänintresse i januari att snabbt få upp bostäderna, men vi gjorde inte bedömningen att det fanns ett allmänintresse så långt efter flyktingkrisen, säger Kerstin Sandin.

Jenni Ralph, Haninges kommunjurist, skriver i ett mejl till Mitt i att kommunen välkomnar att förvaltningsrätten kommit med sin dom och att man nu ska titta närmare på den.

”Kommunens inriktning har hela tiden varit att efterleva de lagkrav som finns, så vi välkomnar att förvaltningsrätten prövat frågan. Vi återkommer med mer information när vi berett frågan, vi räknar med att detta kommer att vara klart inom de närmaste veckorna”, skriver hon.

Mitt i söker Aura Communities företrädare för en kommentar.
Fakta

Haninge och Bäverdammen i tvist

Enligt det ursprungliga avtalet med Bo Cash skulle modulbostäderna vara på plats redan hösten 2017, men ännu har ingen bostad hamnat på tomten.

Haninge kommun har möjlighet att överklaga beslutet till kammarrätten.

Parallellt med fallet i domstolen tvistar Bäverdammen och Haninge kommun rörande tomten och kräver pengar av varandra.

Haninge kommun menar att behovet av modulbostäderna inte längre behövs, och vill ta sig ur arrendeavtalet men Bäverdammen kräver ekonomisk kompensation för att avsluta avtalet.

Visa merVisa mindre