Foto: Elin Björklund

Klart för utegym på Gubbängsfältet

Flera medborgarförslag fick i går kväll Farsta stadsdelsnämnds godkännande och kommer nu att genomföras, bland annat förslaget om att anlägga ett utegym på Gubbängsfältet.

  • Publicerad 14:16, 21 sep 2018

Medborgarförslaget först ut på dagordningen under Farsta stadsdelsnämnds sammanträde i går kväll handlade om att förtydliga att personer som använder ledarhund är välkomna i Farstas kommunala lokaler. Detta genom att sätta upp dekaler med texten: ledarhund tillåten.

Förslaget fick nämndens godkännande och förvaltningen ska nu se över vilka lokaler som kan bli aktuella för skyltning med dekaler. Kostnaden beräknas till 4 000 kronor.

Plantera träd vid Skönstaholmsfältet

Ett annat medborgarförslag som fick bifall – om finansiering kan ordnas – var att plantera träd vid Skönstaholmsfältet i Hökarängen, närmast cykelbanan. Förslagsskrivaren menar att träden skulle dämpa ljud från Nynäsvägen och binda föroreningar från den tunga trafiken.

För att kunna finansiera trädplanteringen ska förvaltningen nu att söka klimatinvesteringsmedel från kommunstyrelsen.

Utegym blir verklighet

De två medborgarförslag som Mitt i Farsta tidigare skrivit om – att anlägga ett utegym på Gubbängsfältet och att bygga tre mindre naturlekplatser i Svedmyraskogen – fick båda ja i nämnden och kommer nu att realiseras.

Fick avslag

En person efterfrågade i maj i ett medborgarförslag att stadsdelen ska ordna små inhägnade områden med låsbara staket där bioodlare kan ha bikupor för att uppmuntra biologisk mångfald och pollinering. Syftet med att ha låsbara staket skulle vara för att undvika stölder och vandalisering.

Nämnden valde i går att inte gå vidare med förslaget. Anledningen är att förvaltningen inte har möjlighet att inhägna områden på detta sätt, utan de måste vara öppna för alla.

Fotnot: Inga nya medborgarförslag hade inkommit inför nämndens sammanträde i går.