Tung trafik. På ängarna intill Glömstavägen planeras en ny stadsdel med 6500 bostäder. Men först måste trafiken på väg 259 lösas. Foto: Sara Ringström

Klart för tunnel i Glömsta: Här planeras ny stadsdel med 6500 bostäder

6 500 bostäder i en tät stadsmiljö med spårvagn mellan Flemingsberg och Masmo? Nu är Trafikverket och Huddinge överens: Tvärförbindelse Södertörn ska gå i tunnel under den framtida stadsdelen G­lömstadalen.

  • Publicerad 21:24, 2 mar 2017

Det här är pengar vi får igen när vi kan sälja mer mark till fler bostäder.

Det som idag är åkrar längs med Glömstavägen kan i framtiden bli en helt ny levande stadsdel med 6500 nya bostäder.

Den nya stadsdelen, som saknar motstycke i dagens Huddinge, finns med i kommunens översiktsplan. Men för att planerna ska bli verklighet måste två viktiga pusselbitar falla på plats:

– För att få till en bra stadsdel behöver vi Tvärförbindelse Södertörn som avlastar den tunga trafiken på Glömstavägen. Och Spårväg syd som gör det möjligt att bygga en tät stad med många bostäder, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för byggfrågor.

Nu har Trafikverket och Huddinge tecknat en avsiktsförklaring, där man är överens att lägga motorvägen i tunnel under Glömstadalen.

Förlängningen av Förbifarten: Här byggs Stockholms nya motorväg under skogen

– Trafikverket uppfyller sina egna mål med en väg i ytläge. Men den lösningen skapar barriärer och gör det betydligt svårare för oss att planera för bostäder, säger Danielsson.

Enligt avtalet ska kommunen stå för hälften av merkostnaden för tunnelbygget, max 400 miljoner kronor.

– Vi ser att det är värt att medfinansiera så att det blir rätt från början. Det här är pengar vi får igen när vi kan sälja mer mark till fler bostäder, då vi slipper skyddsavstånd och buller.

6500 bostäder i Glömstadalen är också en stor del av det löfte om bostäder, som kommunen förhandlar med i Sverigeförhandlingen för att få fram statliga pengar till Spårväg syd.

Huddinge har precis fått ett bud om spårvägen.

– Just nu pågår en politisk förankring med alla partier, som sätter sig in i vad ett löfte om bostäder och medfinansiering innebär för Huddinges framtid. Hur många bostäder vi lovar våga och hur mycket tål vi att medfinansiera.

Tanken är att avtal med staten ska kunna klubbas i fullmäktige i vår.

– Jag hoppas vi kommer till ett läge där vi får skriva avtal. Det börjar närma sig, säger Danielsson.

Förlängningen av Förbifarten: Här byggs Stockholms nya motorväg under skogen