VISIONEN. Korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan i framtiden. Foto: David Wiberg

Klart för stor förtätning på Kungsholmen

Överklagan avslogs. Nu har stadens jätteplan för att bygga cirka 1 800 nya bostäder i Stadshagen vunnit laga kraft.

  • Publicerad 11:38, 26 nov 2018

Det var i september som stadens detaljplan för att förtäta i Stadshagen överklagades av två privatpersoner till Mark- och miljödomstolen. Den ena ansåg att staden på grund behovet av idrottsytor måste bevara Stadshagens IP, den andra menade att hens bostad inte kommer att få in något dagsljus på grund av ett av de planerade nya bostadshusen.

Men bådas överklagan avslogs av domstolen och ingen överklagade det beslutet så nu har detaljplanen vunnit laga kraft, meddelar staden.

Stora planen för Stadshagen överklagas

Totalt handlar det om cirka 1 800 nya bostäder samt kommersiella lokaler i bottenvåningarna längs gatorna för att skapa mer liv i området. Totalt har 14 byggherrar fått markanvisningar för att sätta spadarna i backen men när det ska ske är oklart.

Bygget kommer vara uppdelat i etapper, men tidigast "under senare delen av 2019" kan spaden sättas i marken.

Stadens nya plan – två hus vid Sankt Göransparken

– Exakt hur och var vi börjar är det för tidigt att säga något om än. Etappuppdelningen är inte helt satt än utan det är ett arbete som vi jobbar med nu, säger Elisabeth Lindvall, kommunikatör på exploateringskontoret.

Enligt tidigare uppgifter från staden kommer det pågå arbete i området under en tioårsperiod, där bland annat Stadshagens IP kommer stängs under tre år.

Delar av idrottsplatsen ska bebyggas av bostäder och i övrigt byggas om för att innehålla en 11-spelsplan och en 7-spelsplan som även utgör delar av skolgården för den nya skolan i framtiden.

Den 11-spelsplan som försvinner ska ersättas på annan plats enligt tidigare direktiv och nyligen stoppade det grönblå styret förslaget om en fotbollsplan i Fredhällsparken. En ny plats ska tas fram.

Stopp för fotbollsplan i Fredhällsparken kan försena bostäder

Så ska det byggas. Foto: Stockholms stad

Det här innehåller stora planen

Cirka 1 775 lägenheter, varav cirka 500 är hyresrätter och cirka 245 är studentbostäder. Även gruppboende och kollektivboende ingår i detaljplanen.

Ny grundskola för cirka 750 elever samt

Fem nya förskolor med totalt 20 avdelningar.

Stadshagens IP byggs om för att ha en 11-seplsplan och en 7-spelsplan i framtiden där den senare även utgör del av skolgården. I planerna ingår en ersättningsplan för den 11-sepslplan som försvinner på idrottsplatsen. Där stopapde nyligen de grönblå styret förslaget om en fotbollsplan i Fredhällsparken och en ny plats ska tas fram.

Tennishall under mark.

Ett parkeringsgarage med 250‑300 parkeringsplatser planeras centralt i området.

Den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen på Mariedal 1 vid Karlbergssjöns strand bevaras.

S:t Göransgatan utvecklas till "ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna" för att området ska få mer liv.

Fyra nya parker: Stadshagsparken, Mariedalsparken och en park vid Barnstigen

Tre nya torg: Centrala torget, Västra torget och Östra torget

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre