Klart för 1775 bostäder i Stadshagen

På torsdagskvällen klubbade stadsbyggnadsnämnden igenom detaljplanen för Stadshagen som innebär 1775 nya lägenheter.

  • Publicerad 09:10, 23 mar 2018

För drygt fyra år sedan inledde staden arbetet med detaljplanen för Stadshagen. Syftet är att förtäta Stadshagen och ge stadsdelen större stadskvalitet.

Den omfattande detaljplanen ska också få Kungsholmens centrala delar att växa ihop med Hornsberg på ett mer naturligt sätt.

Nya bostäder och torg

Förutom 1775 nya lägenheter, varav cirka 500 hyresrätter och cirka 245 studentbostäder, innebär detaljplanen också nya parker och torg. Det största centrala torget placeras i korsningen Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan. Här finns också nedgångar till tunnelbanestationen Stadshagen.

Det östra torget placeras vid Fleminggatans västra slut och det västra torget vid Sankt Göransgatans slut. Vid det västra torget planeras ett 14 våningar högt hus.

Förändrade förutsättningar för idrott

För idrottslivet innebär utvecklingen av Stadshagen att tennishallen i Kristinebergs strandpark flyttas till Stadshagen och en fullstor fotbollsplan försvinner från Stadshagens IP. Den är tänkt ersättas med en plan i Fredhällsparken ,vilket skapat stora protester där kritiker menar att parkens karaktär då förstörs.

Kritik mot utformning

Den arkitektoniska utformningen av den nya bebyggelsen av Stadshagen har också fått hård kritik. Erik Slottner (KD) menar bland annat att husens utformning är för brutal. Han har också efterfrågat privata innergårdar.

– Av bilderna att döma blir det inte ett endaste slutet kvarter vilket är ett stort misstag. Många av husen saknar också balkonger mot det offentliga rummet vilket är en stor nackdel, säger Erik Slottner.

Detaljplanen överlämnas nu till kommunfullmäktige för antagande. Enligt staden kan byggnationen tidigast börja under den sena delen av 2019.