Så här vill staden inte att det ska se ut när det snöröjs. Skiljer sig snöröjningen mellan trottoar och cykelbanor är risken stor att fotgängarna väljer cykelbanan. Foto: Stockholms stad

Klart: Det blir ingen sopsaltning av trottoarer

Cyklisternas succémetod är inget för fotgängarna, enligt trafikkontoret. Staden kommer inte sopsalta trottoarer i vinter.

  • Publicerad 06:50, 6 nov 2018

Efter de lyckade satsningarna på att sopsalta cykelstråk försökte staden under förra vintern att utöka metoden till att även gynna fotgängare. Ett test gjordes på trottoarer och gångbanor längs S:t Eriksgatan och Norr Mälarstrand.

Syftet var att göra det säkrare för fotgängarna men också för att förebygga eventuella konflikter, då många som går väljer cykelbanan om väglaget är sämre på trottoaren.

Löftet: Nya försök med sopsaltade trottoarer

Optimismen var stor när försöket presenterades i mars. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) menade att de första resultaten var bra men att han ville avvakta den slutgiltiga utvärderingen innan några framtidsbeslut togs.

Nu har den kommit.

Slutredovisningen slår fast att det är svårt att få till ett jämnt, bra resultat med att sopsalta trottoarer. Bland annat på grund av ojämna underlag, möbleringar som står i vägen och att snö och is snabbare får fäste där det är mycket folk som går.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Så någon stor satsning på sopsaltning av trottoarer blir det inte i vinter, enligt trafikkontoret. Inte heller några nya försök.

Istället väntar gammal hederlig snöröjning alltså, i alla fall som utgångspunkt.

– Sen kan det säkert komma att göras justeringar i planen längre fram. Det är fortfarande bara oktober och vintern är lång, säger Erik Söderberg, presschef som uppger att maskinerna finns tillgängliga hos entreprenörerna.

Helldén (MP): "Trottoarer ska röjas snabbare"

Han lyfter samtidigt fram andra satsningar staden hoppas göra för att underlätta livet för de gående under vintern. Bland annat ska staden vid nya upphandlingar avtala om kortare starttid för snöröjning av gångbanor. Och gångbanor ska fortsatt prioriteras före körbanor på prioriterade stråk.

De tar strid för Stockholms fotgängare

Men helt utan sopsaltning blir fotgängarna inte. Precis som tidigare år kommer staden sopsalta ett antal prioriterade cykelstråk, se karta över all sopsaltade cykelstråk i länet här, och de gångbanor som ligger intill dessa ska få sin beskärda del av borstarna. Men bara på ett villkor.

– Sopsaltning av gångstråk kommer ske på de som ligger dikt an de cykelstråk som sopsaltas. Är det ingen nivåskillnad, då kör vi båda, säger Erik Söderberg.

Så snöröjer staden

Trafikleder och bussgator med tillhörande gångbanor röjs först. Målet är även att ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister i ett tidigt sked.

Sedan röjs övriga huvudgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar.

Därefter tas bostadsgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar.

Totalt sopsaltar staden 20 mil cykelbanor, varav 15 mil är gång- och cykelbanor. Att sträckan för gångbanor är kortare beror på att den utrustning som används endast kan sopsalta på de kombinerade banorna om de inte skiljs åt av fysiska hinder som till exempel kantsten och staket, enligt staden.

På Stockholm.se/sno kan man läsa mer om snöröjningen.

Visa merVisa mindre