Säljs. En ny fastighetsägare har köpt Bromma sjukhus. Foto: Mikael Andersson

Klart: De köper Bromma sjukhus

I oktober förra året la Region Stockholm ut Bromma sjukhus till försäljning. Nu har man hittat en fastighetsägare, som vill satsa på äldrevården.

  • Publicerad 11:49, 14 feb 2020

Idag bedriver den privata stiftelsen Stockholms sjukhem samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen vård i hälften av lokalerna, resten har stått tomma sedan flera år tillbaka.

Kravet på den nya köparen från regionens sida har varit att det fortsatt bedrivs vård i fastigheterna, och nu är upphandlingen klar. Det är det privata fastighetsbolaget Vectura som har köpt det 22 000 kvadratmeter stora sjukhuset, för 570 miljoner kronor.

– Idag står det stora ytor tomma, vi ska gå in och utveckla och utnyttja de resurser som finns. För oss som bolag är det här en spännande investering och vi är långsiktiga i vårt ägande, säger Joel Ambré, vd för Vectura.

Nytt äldreboende

Tanken är att sjukhuset kommer att satsa på äldrevård, i form av ett nytt vård- och omsorgsboende med 100 vårdplatser. Huvudsakligen blir det Stockholms sjukhem som främst kommer att ansvara för vården, men i framtiden kan det även bli andra aktörer som öppnar verksamhet i sjukhuset.

– Vår ambition är att vi ska kunna börja fylla på med verksamhet i slutet av nästa år. Vi har också tankar kring att bygga ett seniorboende i de delar som inte blir äldreboende, säger Joel Ambré.

Klart: Nu ska Bromma sjukhus säljas

Tidigare har Stockholms sjukhem gått ut med att de har varit intresserade av att köpa sjukhuset. Men enligt Karin Thalén, sjukhusdirektör vid Stockholms sjukhem, är de nöjda med att fortsatt vara hyresgäster.

– Vi har som ambition att utveckla både sjukvård och äldreomsorg i lokalerna, men också annan samhällsservice som restaurang, kafé, tandvård, fotvård och kanske även ytor för seniorträning. Vi har även föreslagit en närakut, säger Karin Thalén.

Klubbas i mars

Den 24 mars ska det slutgiltiga beslutet om försäljningen klubbas på regionfullmäktige. Tobias Nässén (M), vård och valfrihetsregionråd, ser positivt på upphandlingen.

– Från Region Stockholms sida är vi jätteglada och ser stora fördelar med att få utveckla vårdverksamheten och få in en långsiktig fastighetsaktör. 50 procent av lokalerna används idag, och försäljningen ger möjlighet för en fördubbling av vårdplatserna.

Köpeskillingen som Region Stockholm får in är också en positiv sak menar Tobias Nässén.

– Pengarna är inte öronmärkta utan går in i den totala ekonomin. Regionen behöver pengarna för att i framtiden göra stora investeringar i andra projekt, så det här kommer stärka den delen så vi inte behöver öka låneskulden.

SD kritiska till försäljning av Bromma sjukhus

Behov. De tomma fastigheterna på Bromma sjukhus är i behov av renovering innan de kan tas i bruk. Foto: Sara Persson

Behov av renovering

De tomma lokalerna behöver renoveras, och i samband med detta vill den nya fastighetsägaren göra sjukhuset mer energisnålt.

Därför ska effektivare ventialtionssystem byggas, solceller på taket anläggas och bergvärme installeras.

Bergvärmen ska även uttnytjas för kyla, vilket fastighetsägaren menar kan minska sjukhusets energianvändning.

Visa merVisa mindre