KLART: Då tas båtarna bort från pirathamnen i Årstaviken

Nu kan SödermalmDirekt avslöja när båtarna vid den så kallade pirathamnen ska plockas bort.

  • Publicerad 16:33, 5 sep 2019

Pirathamnen och oljepiren vid Årstavikens vara, eller snarare icke vara, har varit en följetong under många år. Nu meddelar staden att det finns ett spikat datum för när båtarna kommer att tas bort.

Nya budet: Rivningen av pirathamnen dröjer

– Vi har fått besked från Kronofogden om att bortforsling av båtar ska ske den 16 september och de ansvarar för processen. Vi har en dialog med Kronofogden eftersom det är vi som har ansökt och vill att båtarna ska bort, säger Fabian Kjessler, enhetschef för markförvaltningen i Stockholms stad.

Sedan är planen att riva själva piren så snart som möjligt. Förutom rivning av själva piren och dess fundament, ska även tre dykdalber i närheten tas bort. Detta för att undvika att de olovliga båtarna förtöjer sig vid dem istället.

Årstavikens pirater släpper inte hamnen

Området ska också saneras. För att inte riskera att finkornigt material och föroreningar sprider sig över ett större område ska arbetsområdet vara avgränsat med flytlänsar och bottenförankrad siltskärm.

– Det är vi som har i uppdrag att riva piren och det är planerat att ske direkt efter att båtarna försvunnit från platsen. Eftersom upphandlingen fortfarande pågår kan vi dock inte med säkerhet meddela tidpunkt för rivningen, säger Fabian Kjessler.

Pirathamnen vid Årstaviken på Södermalm ska rivas inom kort. Foto: Linda Gren/Arkivbild