Bättring. Idag är det bara 25 % av stockholmarna som sorterar sitt matavfall Foto: Jonas Månsson

KLART: Då måste alla sortera sitt matavfall

Vid kvällens möte i kommunfullmäktige beslutades att alla stockholmare ska sortera sina matrester.

  • Publicerad 18:29, 4 nov 2019

För verksamheter med matservering som serverar minst 25 portioner per dag träder beslutet i kraft redan den 1 januari 2021. För stadens hushåll och andra verksamheter är det däremot den 1 januari 2023 som gäller. Datumet är kopplat till den sorteringsanläggning som byggs i Högdalen och som beräknas vara i drift 2022.

Nu kan alla stockholmare få biogas hemma

– Stockholmarnas kaffesump och potatisskal blir, genom rötning, till biogas och biogödsel som kan driva bussar och användas som gödning vid ekologiskt jordbruk. Detta är en av våra verktyg för att vi ska kunna nå våra klimatmål, sa Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stadshuset i kväll.

Hon konstaterade också att vi stockholmare i dag inte är särskilt bra på att samla in matavfall.

– Vi är bland de sämsta i Sverige på just detta, sa hon.

Idag är det cirka 25 % av stockholmarna som sorterar sitt matavfall.

Snart måste stockholmarna sortera sitt matavfall