FRAMTID. Så här ser visionen ut för det nya kvarteren. Foto: White arkitekter

Klart: 900 lägenheter i Järvastaden

Innan budgetdebatten drog igång vid måndagens fullmäktigemöte hann de förtroendevalda med att godkänna detaljplanen för 800–900 nya lägenheter i Järvastaden.

  • Publicerad 14:43, 26 nov 2019

De fem kvarteren byggs på båda sidor om Järva skjutbaneväg mellan Fridensborgsvägen och Mönstringsvägen, dock utan att inkräkta på den populära Mulle Meck-parken.

Utöver bostäder ingår förskola, en park och verksamheter i bottenplanet i planen. I ett särskilt yttrande skriver Socialdemokraterna att varje utvecklingsprojekt i Solna behöver innehålla blandad bebyggelse – både hyresrätter och bostadsrätter.

I framtiden beräknas cirka 12 000 människor bo i Järvastaden.