Nytt. Garagen ska renoveras och på delar av dem, ut mot gatorna, ska det byggas nya bostadshus. Foto: Emma Löf Hagström

Klart: 122 nya lägenheter byggs på garage i Husby

Svenska bostäder har fattat beslut om att bygga 122 nya lägenheter fördelade på sex garagebyggnader i Husby. Samtidigt ska parkeringsplatserna i garagen rustas upp.

  • Publicerad 16:38, 20 maj 2022

Sedan 2009 har Svenska bostäder, SB, etappvis genomfört renoveringar av sitt bestånd på ungefär 2 300 bostäder i Husby och byggnaderna i Husby centrum, som de också äger.

Nu har ytterligare ett steg mot stora förändringar tagits. Vid bolagets senaste möte klubbades genomförandebeslutet för att bygga sammanlagt 122 bostäder på sex fastigheter, där det i dagsläget är parkeringsgarage.

I samband med byggena ska garagen och parkeringsplatserna renoveras och rustas upp, medan vissa försvinner till förmån för bostäderna. Allt beräknas sammanlagt kosta 530 miljoner kronor.

Nytt. Garagen ska renoveras och på delar av dem, ut mot gatorna, ska det byggas nya bostadshus. Foto: Emma Löf Hagström

Ska bli tryggare

Parkeringsdäcken förnyas genom att gavlarna mot gatan ersätts med bostadshus. En del av parkeringsdäckens övre plan bildar gårdar till de nya husen. Nya entréer och trottoarer ska byggas, och bidra till att skapa tryggare och levande gångstråk, enligt SB.

Under årens lopp har SB haft boendedialoger i området, något Mitt i tidigare rapporterat om. Där har det framkommit stora behov av förbättringar, främst inom service och handel, men framför allt trygghetsmässigt.

SB:s ordförande, tillika bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad, Dennis Wedin (M), välkomnar därför beslutet extra mycket.

– Nu ska vi slutligen reda ut detta område med fler bostäder och bättre stadsmiljö. Detta är något jag ifrågasatt sedan jag kom in denna mandatperiod, och projektet blir ett uppryck för området, säger han.

Bygget planeras startas under våren 2023, med beräknad inflyttning tidigast våren 2025.

SB kan i dagsläget inte ge besked om var hyresgästerna ska parkera sina bilar under tiden garagen renoveras.

Om projektet

Fastigheterna med parkeringsgarage som delvis ska få bostäder och rustas upp är Trondheim 4 och 5, Oslo 1 och 6, samt Molde 3 och 4, som ligger vid Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan i Husby.

Sammanlagt finns 1 249 parkeringsplatser i de sex fastigheterna. 1 181 av dessa kvarstår efter rivning/renovering. Svenska bostäder ska även bygga 69 nya platser i området.

58 procent av de nya lägenheterna som byggs ska bli fyror, 31 procent treor, 11 procent ettor.

Visa merVisa mindre

De berörda fastigheterna markerat i rött. Foto: Stockholm stad