Klaratunneln ska renoveras för mellan 1,1 och 1,4 miljarder kronor. Foto: Mostphotos

Klaratunneln stängs av och Götgatan grävs upp

Stora byggprojekt väntar i centrala Stockholm under 2020-talet, när broar och tunnlar måste renoveras.  I city stängs Klaratunneln av i 16 månader och på Södermalm grävs stora delar av Götgatan upp.

  • Publicerad 13:10, 11 feb 2020

Den drygt 40 år gamla Klaratunneln är hårt sliten. Bärande betongpelare har skador och innertaket av stål har stora rostangrepp, där vatten har läckt in.

Därför ska tunneln renoveras grundligt, under två år. År 2024 startar arbetet, enligt planen.

– Klaratunneln är en otroligt viktig länk i trafiksystemet och får inte gå sönder. Vi måste laga den. Gör vi inte det måste tunneln rivas om tio år, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.

Skadad fog i ett serviceutrymme i Klaratunneln.  Foto: Stockholms stads trafikkontor

Risk för stockningar

Under 16 månader stängs Klaratunneln helt av. Det riskerar förstås att skapa köer och stockningar. Därför ser trafikkontoret över hur trafiken kan ledas om, bland annat genom att göra Tegnérgatan, Oxtorgsgatan och Jakobsgatan dubbelriktade.

– Att stänga av en rörtunnel i taget var ett annat alternativ som undersöktes. Men det hade inneburit att trafiken måste vara delvis avstängd i 32 månader och det skulle bli svårt att uppfylla lagstiftningen vad gäller tunnelsäkerhet. Dessutom skulle det bli betydligt dyrare, säger Daniel Helldén.

På tisdagen presenterade han rapporten ”Renovering av viktiga länkar i Stockholms infrastruktur under 2020-talet”. I den är renoveringen av Klaratunneln (för cirka 1,4 miljarder kronor) en viktig del.

Ett körfält i båda riktningarna kommer att vara öppna när tunneln under Kungsgatan renoveras. Foto: Mostphotos

Även renoveringen av den drygt 100 år gamla tunneln under Kungsgatan ingår. Den ska lagas  2022–2024, och alltså vara klar när Klaratunneln stängs.

– Vi vill minimera påverkan på trafiken genom att se till all projekten inte kolliderar med varandra. Det finns ett pussel att lägga så att staden inte stannar, säger Daniel Helldén.

Götgatan grävs upp

2023 ska trafikomläggningen vid Slussen vara klar. Men innan dess väntar mer byggstök för Södermalmsborna. Med start 2022 grävs Götgatan, söder om Folkungagatan, upp i etapper. Orsaken är att t-banetunneln ska renoveras. Tunneln, från 1930-talet, har svåra skador på tätskiktet som gör att vatten läcker in och betongen tar skada.

– Den går inte att renovera tunneln med mindre än att schakta upp gatan. Det ska göras successivt under 6 år, säger Daniel Helldén.

Trafiken norrut stängs av

Under hela byggperioden stängs Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen av för trafik i norrgående riktning. För att skapa alternativa vägar öppnar Katarinavägen för både buss- och biltrafik 2023. Tunnelbanan ska däremot kunna rulla i båda riktningarna.

Det blir bland annat större utrymme för fotgängare och cyklister och ett nytt torg i korsningen med Katarina Bangata, när Götgatan är ombyggd. Illustration: Amanda Wahlén/Sweco Arhitects

– Det är Region Stockholm som äger t-banetunneln och står för renoveringen. Men vi samarbetar, och Stockholms stad passar på att rusta södra Götgatan när den ändå måste grävas upp, säger Daniel Helldén.

Trafiknämnden väntas fatta inriktningsbeslut om både Klaratunneln och ombyggnaden av Götgatan vid sitt möte den 20 februari.

 

Fakta

Broar och tunnlar som renoveras under 2020-talet

*Kungsgatans tunnel. Renovering planerad 2022–2024. Byggd  på 1910-talet.

*Malmskillnadsgatan. Konstruktionen under gatan (mellan Mäster Samuelsgatan och över Hamngatan) renoveras 2020. Byggd på 1960-talet.

*Klaratunneln. Renovering planeras 2024–2026. Byggd på 1970-talet.

*Vasabron. Renovering planeras 2027–2028. Byggd på 1870-talet.

*Slussen. Trafikomläggningen väntas vara klar 2023. Byggd på 1930-talet.

*Södra Götgatans t-banetunnel. Renovering planeras 2022–2028. Byggd på 1930-talet.

*Liljeholmsbron. Den äldsta av de två klaffbroarna renoveras 2023–2025, är planen. Byggd 1928.

*Norra Danviksbron. Renovering planerad 2023–2025. Byggd på 1920-talet-

*Västerbron. Tanken är att renovera tidigast 2030, då andra stora projekten är i hamn. Byggd på 1930-talet.

Källa: Trafikkontoret
Visa merVisa mindre